خدای مهربان

حق و عدالت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
کرامت انسانی قربانی پيچ وتاب اداری * والعاقبه للمتقین

روزنامه اطلاعات صفحه 2 شنبه 18 امرداد 1393- 12 شوال 1435ـ 9 آگوست 2014ـ شماره 25939
يادداشت
کرامت انساني قرباني پيچ وتاب اداري
آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد


مکرراً از طرق مختلف به گوش مي‌رسد که عاليجناب رياست محترم جمهوري اسلامي ايران برآنند که منشور حقوق شهروندي صادر فرمايند وبراي اين منظور حسب اطلاع اقداماتي نيز انجام شده است ،شکرالله سعيه وايده لمرضاته.ولي پيشنهاد اينجانب آنست که معظم له قبل از صدور منشور و حتي به جاي آن،خطاب به مراجع زير مجموعه دولت نه منشور که دستور صادر بفرمايند مبني بر اين که تنها يک اصل اصيل که مي‌توان آنرا اصل محوري وپايه‌اي براي تمام اصول حقوق بشر ونيز حقوق شهروندي محسوب داشت رعايت کنند و براي اجرايي شدن دستورآن مقام معظم راهکارهاي اجرايي منظور و براي تخلف از دستورات ضمانت اجراي متناسب ملحوظ فرمايند بگونه‌اي که شهروندان بتوانند با متخلفان برخورد قانوني كنند. آن اصل عبارت است از اصل کرامت انساني.

معروف است که ايمانوئل کانت،فيلسوف نامدار قرن هيجدهم ميلادي پدر حقوق بشر است درحاليکه در سراسر آثار وي حتي يک مورد ترکيب حقوق بشرديده نمي‌شود. آنچه موجب شده که وي را به اين لقب بخوانند آنست که در چند جا در نوشته‌هاي او ترکيب «کرامت انساني» ديده مي‌شود و چون اين اصل خمير مايه حقوق بشراست اورا چنين عنوان داده اند.

من دراين يادداشت نمي‌خواهم به تحليل وتبيين اين اصل بپردازم و در جاي خود درحدتوان انجام وظيفه كرده‌ام. اينک صرفا برآنم که در پيشگاه خوانندگان اين سطور نوعي خود انتقادي و يا بقول ديگري خود مشت مالي کنم.

در جامعه‌اي که مزين و معنون به نام اسلام و مفتخر به پيروي از قرآن مجيد است که 14 قرن قبل اصل کرامت بشري را مطرح ساخته و در ادبيات اسلامي همين ترکيب و ترکيبات مشابه نظير شرافت و عزت جامعه مومنين به وفور تاکيد شده، چرا اين اصل اصيل فراموش شده ودر عداد مناسک و شعائر لازم الرعايه قرار نگرفته و نمي‌گيرد. اجازه بفرماييد از کلي گويي بپرهيزم و به يکي از حوادث واقعه‌اي که در روزهاي اخير براي صاحب اين قلم رخ‌داده اشاره کنم که به نظر مي‌رسد چنانچه دولتمردان و ارباب قدرت به کرامت انساني شهروندان توجه داشتند براي اجتناب از وقوع اينگونه پديده‌ها که نقض صريح کرامت است راه حلي را مي‌انديشيدند. مشروح قضيه را مي‌نگارم و از خوانندگان کرام به خاطر تفصيل پوزش مي‌طلبم زيرا با تحمل آن تصديق خواهند فرمود که تطويل بلا طائل نيست و نگارنده از نقل ريز ماجرا، ارائه نمونه‌اي از صدها وقايع مشابه است. از اينجانب بپذيريد که هيچگونه گزاف و بزرگ نمايي در آن وجود ندارد و عيناً نقل ماوقع است.

صفحه اول گذرنامه اينجانب در يک سفرعلمي به علت بي احتياطي مامورين ‎مربوطه اندکي مخدوش شده بود که مي‌بايست اصلاح ويا تعويض شود پس از تحقيق وتفحص، پرس وجو از اين مقام وآن مقام معلوم شد تنها راهش مراجعه به امکنه ايست که «پيشخوان دولت» عنوان دارد و حل مشکل تنها با مراجعه شخص دارنده گذرنامه امکان پذيراست ولاً غير يعني به اصطلاح حقوقي از امور نيابت بردار نيست... به ناچار در تيرماه خورشيدي مقارن با ماه مبارک رمضان صائماً حرکت کردم درحالي‌که شدت گرما بيداد مي‌کرد گويي ذرات آتش همراه با گاز‌هاي متصاعد از مواد آلاينده برسر عابرين ريخته مي‌شد و بقول سعدي ‏‎«در تموزي که حرورش دهان بخوشانيدي و سمومش مغز استخوان بجوشانيدي» از سراي به درشدم و روانه يکي از آن مراکزگشتم. اولاً معلوم شد پيشخوان‌ها مقول بتشکيک هستند، همه، همه کارهارا نمي‌کنند و تنها مشکل من مربوط به پيشخواني خاص است .تا آنکه به هرحال ملجا خودرا يافتم وبه درگاه آن رسيدم. پيشخوان مزبور در طبقه فوقاني ساختماني واقع بود، با پله‌هاي عديده بدون هرگونه بالابر برقي که جسم خسته من پيرمرد هفتاد ساله را مساعدت کند. نفس زنان پله‌هارا طي کردم وبه محل مزبور واصل شدم. با سالني پر از جمعيت روبرو شدم که قبل از من آمده بودند.کثرت جمعيت حاضران درمحيطي تنگ و مضيق در هواي گرم تابستان، گويي وسائل تبريد را به کلي بي اثر ساخته بود. من بخت برگشته گذرنامه مخدوش!!، براي مراجعه به باجه مربوط طبعاً بايستي حق تقدم را رعايت کنم. با طيب خاطر و رضايت باطن نسبت به رعايت نوبت چشمم را براي يافتن يک صندلي گرداندم ولي صندلي‌هاي انتظار مراجعه کلا پر بود لذا زبان بريده به گوشه‌اي درجوار ديواري خزيدم وصمُ بکم ايستادم تا نوبتم فرارسد. (البته شکوه نمي‌کنم که چرا جز سالخوردگان هم سن خودم احدي برنخاست که صندلي خود را به من تعارف کند، علتش را مي‌دانم،خودم شرمنده وسرافکنده‌ام و لب فرومي بندم ) به هرحال نوبتم رسيد و به باجه مربوط خوانده شدم و نياز خود را مطرح کردم و خوشحال بودم که بخت مرا يار شده و ساعات انتظار سرآمده و لحظاتي ديگر مدارک مرا تحويل مي‌گيرند وازهواي اين محيط که راه تنفس را برمن تنگ کرده بود راحت مي‌شوم وبه سراغ کارم خواهم رفت.. درپاسخ با صدايي بلنداز پشت باجه و وراء زجاجه چنين شنيدم:

شما بايد برويد اداره گذرنامه!!

مامور باجه اين را گفت و نفر بعدي را به باجه فراخواند. من بيچاره پس از آن‌همه انتظار از شنيدن اين جمله بدون توضيح چنان يکه خوردم که گويي مشت محکمي برمغزم کوبيده شد يک لحظه فقط ايستادم و با خود سئوال کردم مگر اين مراکز نه براي گرفتن مدارک متقاضيان حل مشکل گذر نامه است؟ وانگهي اداره گذرنامه کجاست؟ به کجا بايد بروم؟ کدام اداره گذرنامه؟ دور است يا نزديک؟ راستي ازچه کسي بايد سئوال کنم؟ به هرحال برگشتم به آخر صف و دو مرتبه براي پرسيدن سئوالاتم بخصوص آدرس اداره‌اي که بايد مراجعه کنم،در نوبت نشستم تا به باجه خوانده شدم پرسيدم شما چرا مدارک را تحويل نمي‌گيريد؟ پاسخ داد شما بايد برويد اداره گذرنامه برويد ازآنجا به ما بنويسند تا ما تحويل بگيريم!! گفتم اداره گذرنامه‌اي که بايد مراجعه کنم کجاست؟ فرمودند: يافت آباد چهارراه قهوه خانه!! اين را گفت و نفر بعدي را به باجه فراخواند. يادداشت کردم و لنگان لنگان با خوف ورجاء محل را ترک کردم در حاليکه وقت اداري هم لحظات آخر بود وآن روزم چنان سپري شد.

نخستين ساعات روز بعد قبا و ردا کردم و به سوي يافت آباد به راه افتادم تا به منطقه رسيدم پرسان و جويان از چهار راه قهوه خانه و محل اداره گذرنامه تا پس از دو ساعت راه آمدن در ترافيک کشنده تهران به مقصد واصل شدم. عمارتي ظاهراً چهارطبقه بود ماموري با مقاديم بدن جلوي من را گرفت و چنان مهر سکوت بر لب داشت که گويي به پيروي از اديان انبياء سلف روزه سکوت نيت کرده بود. تمام خلل وفُرج بدنم را بازرسي نمود و موبايلم را گرفت و اذن دخول عطا فرمود و با اشاره سبابه مبارک مرا به طبقات بالا هدايت کرد. از ظهور سبابه مبارکه و با اجراي اصالة الظهور در اشارات، طبقه چهارم را مقصد حرکت خود دانستم. پله‌هاي عديده وکثيره از يکسو، هواي گرم تابستان ومن پيرمرد گرفتار درد زانو نگاهي به پله‌ها کردم و انا اليه راجعون گويان راه را ادامه دادم هر طبقه‌اي که رفتم معلوم مي‌شد بايد بالا‌تر بروم گاهي مردد مي‌شدم مجدداً به طبقه پائين‌تر بر مي‌گشتم تا آنکه سرگردان و حيران در ميان پله‌ها دل مردي از ارباب رجوع برايم سوخت و مرا به طبقه سوم رهنمون شد. وارد شدم خواتيني در پشت باجه‌ها با حجاب کامل مشغول به کار بودند و وضع سالن نشان مي‌دادکه بايد مانند روز قبل در نوبت بايستم. ايستادم تا نوبتم فرا رسيد مشکل را به خاتون پشت باجه مطرح کردم مدارکم را گرفت و فرمودند متاسفانه يکي از صفحات گذرنامه کپي کم دارد. برويد کپي بگيريد و بياوريد. پله‌ها را مجددا برگشتم به پايين براي يافتن محل اخذ کپي پرسان وجويان شدم تا به هرحال يافتم وگرفتم و برگشتم. دو مرتبه پله‌هاي کثيره را پيمودم و باز پس از تحمل نوبت خاتون بزرگوار مدارک را گرفت وگفت بنشينيد. به هرحال در آخرين لحظات وقت اداري موفق شدم نامه مربوط را دريافت کنم. اين روزمن هم به‌طور کامل گذشت. روز بعد با داشتن نامه در دست به پيشخوان دولت قبلي برگشتم. همان مسيررا طي گرفتم.درنوبت نشستم وقتي به باجه رسيدم معلوم شد که عکسي که ارائه کرده ام مربوط به سال قبل است بايد به روز باشد. باز مجدداً از پله‌ها پايين آمدم و چون امکان دسترسي به عکاسي نبود کاررا به روز ديگر موکول کردم براي روز چهارم پس از تهيه عکس مجددا به دفتر پيشخوان مراجعه وپس از طي نوبت موفق به تحويل مدارک شدم وفرمودند برويد تا گذرنامه به آدرستان بيايد. خدا را شکر کردم و نفس راحتي کشيدم.

ملاحظه مي‌کنيد که در جريان فوق که نمونه‌اي کوچک وملموس ومحسوس بود ظاهراً از هيچ کس تخلفي سرنزده ولي تصديق مي‌فرماييد که کرامت انساني در اين‌گونه معيشت قرباني مي‌شود.‏

معما همين جاست که چگونه مي‌شود كاري كرد كه از سويي تخلفي صورت نگيرد و از سوي ديگر کرامت انساني شهروندان زير پا گذاشته نشود. به نظر مي‌رسد سرّ معما آنست که مسئله کرامت انساني براي ما از يک اصل وجودي و شناختي به صورت يک حکم قانوني درنيامده که بايد ونبايد به دنبال داشته باشد.‏

خداگواه است که هرگز نمي‌خواهم ذره‌اي براي خويشتن حسابي خاص باز کنم و خودرا از آحاد ملت جدا بدانم زيرا براين باورم که:

قطره درياست اگر با درياست

ورنه او قطره ودريا درياست.

ازسوي ديگر من سرزمينم را مي‌شناسم و از شرائط جاري درکشور و وجود مراکز متعدد قدرت آگاهي کافي دارم و هرگز نمي‌خواهم با فلان ديار غربي و يا شرقي مقايسه کنم، حاشا وکلّا، ولي طرح اين سئوال را براي خود مجاز مي‌دانم که مگر فراهم شدن زيست بهينه، بي تنش و دغدغه، آسوده و کريمانه براي جامعه مومنين امکان وقوعي ندارد؟ به يقين ممکن بلکه نه دشوار که آسان و ميسور است و اگر چنين است پس:

آيا کليد حل مشکل مفقود شده؟

واگر مفقود نشده در دست کيست؟

ممکن است خواننده نکته سنجي خطاب به نگارنده بگويد که شما خودت سال‌ها مسئول رسيدگي به سوء جريان‌هاي اداري بودي پس چرا اينک......؟ در پاسخ خاضعانه عرض مي‌کنم که اولاً اگر از من در چنان سمتي تقصير و يا قصوري سرزده يعني کاري که بايد بکنم نکرده‌ام با همين قلم از پيشگاه ملت عذر مي‌خواهم و از عذر خواهي هرگز ابايي ندارم وبراي خويشتن افتخار مي‌دانم. اميدوارم با گذشت آنان خداي بزرگ ارحم الراحمين مرا ببخشدوثانياً در آن‌زمان که حدود ربع قرن از آن مي‌گذرد سوء جريانات بگونه‌اي فزون بود که با توجه به مقتضاي حاکم بر کشورتوسط اداره‌اي مضيق و محدود بيش از آنچه انجام شد امکان وقوعي نداشت.آنروز اينجانب چنين مي‌انديشيدم وهنوز هم برآنم که بايستي درآن سمت و نظائر آن در درجه نخست به فکر حمايت از حکومت شونده باشم تا حکومت کننده.

به هرحال داوري راجع به آنچه شده ونشده را به وجدان پاک ملت عزيز ايران مي‌سپارم.‏

‏ اللهم انا نرغب اليک في دولة کريمة تعز بها الاسلام واهله

سيد مصطفي محقق داماد-14مردادماه 93‏شنبه هجدهم مرداد 1393-23:1 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
نخستين دانشمند ايراني برنده جايزه گراهام‌بل شناخته شد

روزنامه اطلاعات ص3 پنج‌شنبه 16 امرداد 1393- 10 شوال 1435ـ 7 آگوست 2014ـ شماره 25938
دكتر داريوش ديوسالار، نخستين دانشمند ايراني برنده جايزه گراهام‌بل شناخته شد
 

دكتر داريوش ديوسالار به خاطر كارهاي ارزنده علمي خود، در تئوري اطلاعات و تكنولوژي مخابرات برنده جايزه سال 2014 گراهام بل شد.

به گزارش خبرنگار ما، اين جايزه كه بعد از جايزه نوبل، مهمترين جايزه در بخش علوم و مهندسي است در سال 2012 به دكتر لئونارد كلين راك پدر و طراح اينترنت تعلق گرفت.

بنابراين گزارش، دكتر داريوش ديوسالار، در خانواده‌اي فرهنگي، پرورش يافته است و پدر وي شادروان پرويز ديوسالار از شخصيت‌هاي ممتاز فرهنگي كشور بود و ساليان متمادي مديريت دبيرستان ابوريحان تهران را به عهده داشت.

دكتر ديوسالار دوره دبيرستان را در سال 1345 در دبيرستان البرز به پايان رساند و وارد دانشكده فني دانشگاه تهران شد و در سال 1349 در رشته مهندسي برق از دانشكده فني فارغ‌التحصيل شد و تا سال 1352 در بخش مهندسي صدا و سيما مشغول به كار بود و در سال 1352 براي ادامه تحصيل به دانشگاه كاليفرنيا UCLA رفت و در سال 1357 دكتراي خود را در رشته مخابرات از دانشگاه كاليفرنيا گرفت و وارد سازماني فضايي آمريكا (ناسا) شد و از سال 1357 تاكنون به عنوان پژوهشگر ارشد در ناسا مشغول به كار است.

وي در سال 1375 (ميلادي 1996) به خاطر دست‌آوردهاي خود در مهندسي مخابرات موفق به دريافت مدال سازمان فضايي آمريكا شد.

codex37x


پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393-23:3 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
تأمين اجتماعى در ايران باستان

روزنامه اطلاعات ص 6 چهار‌شنبه 15 امرداد 1393- 9 شوال 1435ـ 6 آگوست 2014ـ شماره 25937
تأمين اجتماعى در ايران باستان
دكتر ايرج وامقى - بخش اول
 


در سال 1312 هنگام خاكبردارى از تخت جمشيد، در گوشه شمال غربى صفّه، اتاقى پيدا شد كه درِ آن تيغه شده بود، گويا در همان روزگاران. در اين اتاق تعداد فراوانى الواح گلى كشف شد كه بر روى آنها و در تمام اطراف هر يك، نوشته‌‏هايى به خط ميخى ديده مي‌‏شد و پس از مطالعات اوليه معلوم شد خط و زبان آنها ايلامى است. در آن زمان تنها مركز ايلام شناسى جهان، دانشگاه شيكاگو بود. متخصصان برجسته كه يكى پروفسور برستد (Breasted) بود كه متأسفانه در همان اوان در گذشته بود و ديگرى پروفسور كامرون.

لازم به ذكر است كه اساساً حفريات تخت جمشيد، طبق قراردادى به مؤسسه شرقى همين دانشگاه واگذار شده بود. چندى بعد در محلى كه امروز به‌‏ طور قطع محل خزانه و حسابدارى تخت جمشيد تشخيص داده شده است، تعداد 75 لوح ديگر به دست آمد. دو سال بعد، يعنى در سال 1314 با توافقى كه با دولت ايران به عمل آمد، اين الواح را در صندوقهايى با كشتى به آمريكا فرستادند و در آنجا مورد مطالعه و بررسى دانشمندان قرار گرفت و اكنون كه اين سطور نوشته مي‌‏شود، در زمينه ترجمه اين الواح دو كتاب موجود است كه نخستين آنها ثمره زحمات و كوششهاى پروفسور كامرون بر روى الواح خزانه تخت جمشيد و ديگرى حاصل مطالعات و بررسي‌‏هاى عميق و همه‌‏جانبه پروفسور‌هالك است بر روى الواح باروى تخت جمشيد.

در كتاب دكتر كامرون «الواح خزانه تخت جمشيد»، جمعاً 85 لوح، ترجمه و به‌‏چاپ رسيده است، به همراه مقدمه‌‏اى در 82 صفحه، كه طى آن در ده بخش به تمام مسائل و جنبه‌‏هاى مربوط به الواح پرداخته و در پايان نشانه‌‏هاى الفباى ايلامى نيز آورده است.كارگران حقوق‌‏بگير

اينك به گزارش وضع كارگران حقوق‌‏بگير در اين 85 لوح مي‌‏پردازيم. نخست بايد گفت بيشتر كارگران، ايرانى و ظاهراً اهل محل هستند؛ كارگرانى كه از ساير نقاط امپراتورى هخامنشى آمده‌‏اند، به ‌‏طور واضح معرفى شده‌‏اند؛ مثلاً در نخستين لوح اين مجموعه يك كارگر مصرى كه درودگر يا نجار بوده و نيز سرپرستى صد نفر كارگر را به‌‏عهده داشته است، دستمزد پنج ماه خود را يك جا دريافت داشته، حقوق ماهيانه او 5/6 شِكِل (Shekel) بوده است.

نكته جالب كه در تمامى اين الواح به چشم مي‌‏خورد، اين است كه كارگر مي‌‏توانسته نصف حقوق دريافتى خود را به صورت جنس دريافت كند و نيز بهاى جنسى كه دريافت مي‌‏كرده، به صراحت در هر متن ذكر مي‌‏شده و مي‌‏توان ادعا كرد كه نخستين تأمينى كه براى كارگر در نظر گرفته شده، همين است كه هيچ ‌‏كس نگرانى از اين بابت نداشته كه جنسى را گرانتر بخرد و درنتيجه قدرت خريدش به نسبت به دستمزدى كه دريافت مي‌‏كرده، هميشه ثابت مي‌‏مانده است.

نكته ديگر حائز اهميت اين است كه احتمال دارد مبلغ نقدى دريافتى، نصف دستمزد واقعى كارگر بوده ونيم ديگر را جنس مي‌‏گرفته است.

نكته سوم اينكه در اين متنها به ندرت به حقوق يك ماهه برمي‌‏خوريم؛ يعنى حقوقها ماه به ماه پرداخت نمي‌‏شده، ما به حقوقهاى دوماهه، سه ماهه، چهارماهه و حتى دوازده ماهه برمي‌‏خوريم. براى نمونه در لوح شماره 23 دو نفر كارگر، كه كارشان ساختن درهاى آهنى بوده، مزد دوازده ماه كار خود را از فروردين تا اسفند يا بنا بر تقويم هخامنشى، از «ادوكانى» تا «ويخته» يكجا دريافت كرده‌‏اند. اگر درنظر بگيريم كه عده زيادى از كارگران قطعاً و نه احتمالاً زن و بچه هم داشته‌‏اند، نمي‌‏توان پذيرفت كه آنها دوازده ماه گرسنگى را تحمل مي‌‏كرده‌‏اند تا پدر خانواده در پايان سال حقوق خود را دريافت دارد. مي‌‏توان در اينجا چند فرض را مطرح كرد:

نخست: كارگران كه بيشتر محلى هستند، از روستاهاى نزديك و دور حتى از شيراز به تخت جمشيد براى كار مي‌‏آمدند. زنان در خانه خود و با فرزندان زندگى مي‌‏كردند و احتمالاً قطعه زمينى داشتند و چارپايانى كه خوراكشان را تأمين مي‌‏كرد. شايد زنان و دختران، به كارهاى دستى نيز مي‌‏پرداختند و از فروش آنها درآمدى داشتند كه كمك خرج زندگى آنها مي‌‏شد. هنوز چه در ايران و چه در بسيارى از نقاط جهان، مي‌‏توان پدرانى را يافت كه در نقطه‌‏اى دور از زادگاه خود به كار مشغولند و هرچندماه يك بار به خانواده خود سرمي‌‏زنند و دستمزد مدت كار خود را براى خانواده خود مي‌‏برند.مرخصى بدون حقوق

پيداست كه مي‌‏توان بلافاصله اين احتمال را هم مطرح كرد كه كسانى كه دستمزد سه يا چهار ماه كار خود را دريافت مي‌‏دارند، ترك كارشان ممكن است براى سركشى به خانواده باشد و اين را بايد يك نوع مرخصى بدون حقوق تلقى كرد كه پس از گذراندن روزها يا هفته‌‏هايى، بار ديگر به سر كار خود بازمي‌‏گردند. معلوم است كسانى كه مزد يك ساله را يكجا دريافت كرده‌‏اند، متأهل نبوده‌‏اند.

دوم: باتوجه به اينكه كارگران براى تأمين معاش و خورد وخوراك روزانه خود نياز به پول داشته‌‏اند، معقول نيست تصور كنيم در تمام مدت سه يا چهارماه يا بيشتر يا كمتر كه دستمزدى نگرفته‌‏اند، احتياجى به خوراك و مسكن و حتى لباس نداشته‌‏اند. بنابراين مي‌‏توان به ‌‏طور قطع اظهارنظر كرد كه اين مسائل كلاً به عهده كارفرما بوده است.

مي‌‏توان بر مطالب فوق بيمارى را نيز اضافه نمود و نيز صدمات احتمالى ناشى از كارهاى سخت و سنگينى كه باتوجه به ساختمان عظيم تخت جمشيد، مي‌‏توان انتظار داشت. من تصور مي‌‏كنم كه ما با يك نوع هر نوعى كه بشود پذيرفت، كم يا زياد پانسيون و بيمه سر وكار داريم بدين معنى كه در طول كار، لباس و مسكن و خورد و خوراك كارگران را «صاحب كار» يا «كارفرما» عهده‌‏دار بوده و در مواقع بيمارى و تصادفات و صدمات نيز در همان جا و به‌‏ صورت رايگان تحت درمان قرار مي‌‏گرفته است.

باتوجه به سازمان ادارى بي‌‏نظير هخامنشيان چه پيش از آنها و چه پس از آنها وحتى در بسيارى از نقاط جهان امروز به ‌‏‌‏‌‏هيچ ‌‏‌‏وجه چنين امرى بعيد نمي‌‏نمايد.كارگران غيرمحلى

نكته‌‏اى كه در اينجا لازم به يادآورى است، حضور كارگران غيرمحلى و حتى غيرايرانى در اينجاست؛ كارگرانى كه از ساير متصرفات ايران هخامنشى آمده‌‏اند و در زمان ترك كار، مزد خود را دريافت كرده‌‏اند. اين كارگران، از نظر دستمزد به هيچ وجه با ديگر كارگران تفاوتى ندارند و در اين الواح، از اين ايالتها كارگرانى معرفى شده‌‏اند: مصر، سوريه، كاريه، يونان.

چنان كه پيش از اين گفتيم، در نخستين لوح اين مجموعه، يك نجار يا درودگر مصرى را داريم كه درعين حال، سرپرستى صد كارگر قطعاً نجار را نيز عهده‌‏دار بوده. اين استادكار پس از پنج ماه، كار خود را ترك كرده و ناچار به وطن خود بازگشته. بنابراين دستمزد اين مدت را يكجا دريافت نموده است.

در اينجا بد نيست براى نشان دادن نظم بي‌‏مانند سازمان ادارى هخامنشى، عين حواله پرداخت حقوق اين مصرى كه چند سطر بيشتر نيست، آورده شود. «بردكاما (مسئول مستقيم كارگر) به شاكا (كه او هم مسئول پرداخت دستمزدها و به عبارت ديگر، حسابدار بوده) گزارش مي‌‏دهد:

سه كُرشه و دو شكل و نيم نقره به هر دكاما نام او، يك درودگر مصرى [و نيز] سرپرست صد [نفر] كارگر مزدور پارسه [نام اصلى تخت جمشيد] كه وهوكا مسئول [آنها] است، بپردازيد. [معادل پولى] يك گوسفند سه شكِل، يك كوزه [شراب] يك [شكل]، براى ماههاى آبان، آذر، دى، بهمن و اسفند، روى هم پنج ماه سال 32 [داريوش]. يك مرد در ماه شش و نيم (5/6) شكل دريافت مي‌‏كند. [لوح] را هيپى روكا نوشت و از مردوكا رسيد گرفت.

بدين طريق به نظر مي‌‏رسد كارگران در تمام مدت كار، مخارجى نداشته‌‏اند و كارفرما متكلف هزينه زندگى آنها بوده است.يك لوح استثنايى

در اينجا لازم است به يك لوح استثنايى نيز اشاره كنيم. در لوح شماره 21 كتاب كامرون، دستور پرداخت دستمزد كسانى كه به عنوان تنظيم‌كننده حسابها در خزانه تخت جمشيد مشغول بوده‌‏اند، بابت چهارماه (يعنى ماههاى 9، 10، 11، 12 آذر تا پايان اسفند) صادر شده است. نكته جالب در اين لوح استثنايى اين است كه تاريخ اين دستور ماه دهم (دى ماه) است؛ يعنى اين كارگران در ماه دوم، دستمزد خود را تا پايان ماه چهارم دريافت كرده‌‏اند.

مي‌‏توان چنين استنتاج كرد كه اين كارگران كه ده نفرند، به هر دليلى كه تصور كنيم، نيازمند پول بوده‌‏اند و خزانه‌‏دارى تخت‌جمشيد پيشاپيش حقوق ماههاى آينده آنها را به صورت مساعده يا پيش‌‏پرداخت و براى رفع نيازشان به آنها پرداخت كرده است. مساعده دادن به كارگر را مي‌‏توان يكى از مهمترين مظاهر تأمين اجتماعى در بيست‌‏وپنج قرن پيش در جهان تلقى كرد. مي‌‏توان ادعا كرد كه همين يك لوح، نشان‌‏دهنده عمق توجه دستگاه دولت به زندگى مردم ـ حتى يك كارگر روزمزد ـ است كه نه تنها بي‌‏‌‏سابقه بلكه حتى تا قرنها پس از آن، نيز بدون لاحقه باقى مانده است.نكات ديگر

در ميان اين الواح 85 گانه نكات فراوانى مي‌‏توان يافت كه نمي‌‏توان به همه آنها پرداخت مگر فهرست‌‏وار، و من سعى مي‌‏كنم نكات آن را در كمال اختصار نقل كنم:

كارگران تنها مردان نيستند، بلكه در ميان آنها زن، پسر و دختر نيز كم نيست. چند نكته را بايد متذكر شد: به نظر مي‌‏رسد سن قانونى در ايران باستان پانزده سالگى بوده است. چنان كه در دين زرتشت نيز پسران و دختران تا اين سن هنوز «اهل دين» شناخته نمي‌‏شوند و تنها پس از انجام مراسمى در هنگام رسيدن به سن بلوغ دينى، يعنى پانزده ساله شدن، به جرگه اهل دين درمي‌‏آيند. بنابراين و باتوجه كارهايى كه دختران و پسران در آن شركت دارند، مي‌‏توان سن آنها را بين 15 و 18 سال تعيين نمود؛ مثلاً براى نمونه در اين الواح دختران در اين مشاغل شركت دارند: طلاكارى (37)، تهيه ماءالشعير (46)، تهيه شراب (36)، ساختن زره (52)، كار روى مس (54)، نگهدارى گوسفندان (61)، صنعتگرى (69 و 70).

هيچ ‌‏يك از اين كارها را نمي‌‏توان به «دختربچه»‌ها محول كرد. البته در تمام اين گونه مشاغل، دستمزد پسران بيش از دختران است و نيز چنين است دستمزد مردان در مقايسه با زنان.

در لوح 48 شش پسر در خدمت يك بانوى احتمالاً متشخص و دربارى، به كار حسابدارى مشغول بوده‌‏اند و دستمزد ماهيانه نسبتاً خوبى دريافت مي‌‏كرده‌‏اند. به ‌‏طور قطع بايد گفت اين پسران، باسواد بوده‌‏اند. البته در اين الواح به حسابداران متعددى برمي‌‏خوريم؛ ولى اين يكى نشان مي‌‏دهد كه به عكس تصور بسيارى، سواد به هيچ وجه در انحصار طبقه يا گروه خاصى نبوده.

نكته‌‏اى كه حتى از اين كار جالب‌‏تر است، برابرى دستمزد همين نوجوانان حسابدار و باسواد با يك خركچى نوجوان است (لوح 47). درا ين لوح يازده پسر يا نوجوان حواله دستمزد خود را گرفته‌‏اند. دستمزد اينان و دستمزد حسابداران نوجوان برابر و ماهيانه 5/3 شكل نقره است.


تقريباً در همه كارى، زنان كارگر نيز حضور دارند و در الواح از آنها سخن رفته است؛ ولى چنان كه گفته شد، دستمزد آنها معمولاً از دستمزد مردان كمتر است و در همه جا از پسران بيشتر.

پس از اين خواهيم ديد كه در «الواح باروى تخت جمشيد» دستمزد زنان و مردان برابر است و حتى گاه بيشتر و در برخى از كارگاهها زنان سمت سرپرستى و رياست بر مردان را هم برعهده دارند. زنان را در اين الواح در مشاغل طلاكار، كار در خزانه، متصدى ماليات، صنعتگر مس كار، چوپان، زره‌‏ساز، شرابگير به كار مشغولند.

در لوح ديگرى (69) تعداد 924 كارگر، مزد ده روز كار خود را گرفته اند. اين كارگران، صنعتگر يا پيشه ور بودند. متن لوح نشان مي‌‏دهد كه اين عده براى انجام يك كار ضرورى، از جايى ديگر براى مدت محدودى (ده روز) فرستاده شده‌‏اند. در لوح آمده كه اينها را «پاتي‌‏ناشا» فرستاده است. دستمزد اين مدت كار اين گروه به نسبت به ساير دستمزدها بالاست.

فرض بر اين است كه اين كارگران و صنعتگران را از مكانى كه احتمالاً به تخت جمشيد نزديك بوده، براى انجام يك كار فورى و ضرورى و بسيار سنگين به تخت جمشيد آورده و پس از انجام كار، به سر كار اصلى خود برگردانده‌‏اند. تعداد فراوان اينها بايد به چه منظورى بوده باشد؟ حتى مي‌‏توان گفت دستمزد بالاى اين ده روز حالت پاداش دارد، نه حقوق.پاداش

اكنون كه صحبت از پاداش شد، لازم است از پولى كه به 113 نفر چوپان داده شده است ياد كنيم. در صدر لوح شماره 5 آمده است «به فرمان داريوش» و به هر يك از اين چوپانان مبلغ هشت كرشه (برابر با هشتاد شكل نقره) پرداخت شده است.

هيچ توضيح ديگرى در آنجا نيامده، اين لوح از اين جهت بي‌‏سابقه است كه نه دستمزد و حقوق است و نه بين شبانان تفاوتى از نظر دريافت پول قائل شده‌اند. با اين پول هر شبان مي‌‏توانست براى خود 26 گوسفند بخرد و دو شكل هم زياد بياورد. تقريباً مي‌‏توان يقين كرد كه اين پرداخت يك نوع پاداش يا به مناسبت خاصى بوده و چون فرمان آن از سوى شخص داريوش صادر شده، نشان دهنده عمق توجه داريوش، حتى به زندگى شبانان بوده است.

تاريخ لوح معلوم نيست، كامرون احتمال مي‌‏دهد كه پس از سال 30 حكومت داريوش نوشته شده است. البته در يك لوح ديگر نيز از پرداختى نظير اين پرداخت ‌‏‌‏‌‏و به كلى غيرقابل توجيه داريم. در لوح شماره 4 به سيزده نفر، كه نام يك يك آنها آمده پولهايى پرداخت شده: به چهار نفر، هر يك 600 شكل، به سه نفر هر يك 500 و به دو نفر هر يك 300 و به چهار نفر هر يك 200 شكل داده شده است.

ادامه داردچهارشنبه پانزدهم مرداد 1393-23:5 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
کريمخان زند و مرد شاکي

روزنامه اطلاعات ضمیمه ص8 سه‌شنبه 14 امرداد 1393- 8 شوال 1435ـ 5 آگوست 2014ـ شماره 25936
داستان کوتاه
کريمخان و مرد شاکي


مردي به دربار خان زند مي رود و با ناله و فرياد مي خواهد تا کريمخان را ملاقات کند. سربازان مانع ورودش مي شوند. خان زند در حال کشيدن قليان ناله و فرياد مرد را مي شنود و مي پرسد ماجرا چيست؟ پس از گزارش سربازان به خان، وي دستور مي دهد که مرد را به حضورش ببرند. مرد به حضور خان زند مي رسد و کريم خان از وي مي پرسد: «چه شده است چنين ناله و فـرياد مي کني؟»مرد با درشتي مي گويد: «دزد همه اموالم را برده و الان هيچ چيزي در بساط ندارم!»
خان مي پرسد: «وقتي اموالت به سرقت مي رفت تو کجا بودي؟»مرد مي گويد: «من خوابيده بودم!»خان مي گويد: «خوب چرا خوابيدي که مالت را ببرند؟»مرد در اين لحظه آن چنان پاسخي مي دهد که استدلالش در تاريخ ماندگار مي شود و سرمشق آزادي خواهان مي شود.مرد مي گـــويد: «من خـوابيده بودم، چون فکر مي کردم تو بيداري !!!»خان بزرگ زند لحظه اي سکوت مي کند و سپس دستور مي دهد خسارتش از خزانه جبران کنـند و در آخــر مي گويد: «اين مرد راست مي گويد .ما بايد بيدار باشيم»سه شنبه چهاردهم مرداد 1393-10:6 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
دروغ و تملق در حال نهادينه شدن است

روزنامه اطلاعات ص 2 دوشنبه 13 امرداد 1393- 7 شوال 1435ـ 4 آگوست 2014ـ شماره 25935
ناطق نوري در همايش اساتيد و دانشجويان ايراني خارج از كشور:
دروغ و تملق در حال نهادينه شدن است
 
 


عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که در کشور ما دموکراسي آمده است اما ابزار آن وجود ندارد، گفت: در شرايط فعلي بيشتر اصلاح طلبان و اصولگرايان قاعده بازي سياسي را بلد نيستند.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين علي اکبر ناطق نوري ديروز در هشتمين همايش اساتيد و دانشجويان ايراني خارج از کشور که در تهران برگزار شد، افزود: ابزار دموکراسي‌، حزب است که ما در کشورمان حزب تعريف شده با مواضع‌، مرامنامه و اساسنامه شفاف و روشن نداريم.

وي ادامه داد: در همه جاي دنيا احزاب به صورت شفاف و تابلودار مشخص هستند، اما در کشور ما به قول رهبر معظم انقلاب قبيله اي عمل مي‌شود نه حزبي.

وي اشکال ديگر دموکراسي در ايران را بلد نبودن قاعده بازي دانست و گفت: روزي تقسيم بندي ها چپ و راست بود. روزي طرفداران مستضعفين و سرمايه دار و چندي بعد گفتند که خط 3 ، 2 و يك، و الان هم اصولگرا و اصلاح‌طلب نامگذاري شده اند.

ناطق نوري اضافه کرد: بيشترين اين‌ها چه اصلاح طلب ها و چه اصولگرايان قاعده بازي را بلد نيستند.

وي در توضيح اين ادعا اضافه کرد: در هر جاي جهان اگر حزبي پيروز شد‌، رئيس جمهوري ، معاونان ، مشاوران و وزرا از آن حزب انتخاب مي شوند اما از يک سطحي به پايين تر که بدنه کارشناسي است ، تغيير نمي کند.

رئيس دفتر بازرسي دفتر رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: در آنجا يا قانون است يا فرهنگ است که اين کار انجام نشود ،اما در کشور ما اگر گروه چپ مي آيد تا مستخدم مدرسه را قلع و قمع مي کند و اگر راست حاکم شود هم اين گونه عمل مي کند.......................................................................................................................

ناطق نوري با بيان اين که در مقام مشاور رهبر معظم انقلاب پيشنهادي به ايشان دادم که دارالحکمه در دانشگاه ها تاسيس شود توضيح داد: شاهد بوديم در دانشگاه ها بعضي از اساتيد عقايدي دارند و در کلاس هاي درس آن‌ها را مطرح کرده و بعضا مورد پذيرش دانشجويان قرار مي گرفت از اين رو پيشنهاد داديم دارالحکمه اي درست شود و امنيت آن از نظر کساني که مي‌خواهند در آنجا حرف بزنند تامين شود حتي اگر عقيده‌اي الحادي داشته باشند در آنجا مطرح و مناظره شود، مستمعين آن دانشجويان و اساتيد باشند و همه اين مذاکرات را هيات ژوري بررسي کند.

وي ادامه داد: اگر بحث جريان‌هاي انحرافي ايدئولوژيک است اين راه حل پيشنهاد شد که رهبر معظم انقلاب هم آن را در قالب کرسي‌هاي آزادانديشي مطرح کردند؛ هر چند به اين موضوع انتقاد داريم که چرا کامل اجرا نشده است.

مرجع تشخيص انحراف سياسي

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر جريان سياسي انحرافي باشد سئوال اساسي و مهم اين است که تشخيص انحراف اين جريان با کيست؟

ناطق نوري با تاکيد بر اين که هر کسي حق ندارد به خودش اجازه دهد که به گروهي ديگر حمله و آن را انحرافي يا مانند آن توصيف کند افزود: شوراي عالي امنيت ملي منافع ملي را بررسي مي کند و اين مباحث هم در آن‌ها بحث مي شود که در راس آن رئيس جمهوري و همچنين روساي ساير قوا حضور دارند و اين شورا بايد تشخيص دهد که کدام جريان انحرافي است و چگونه بايد برخورد شود.

ناطق نوري در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اين که در دنياي امروز،ثروت و تکنولوژي سرمايه کشور محسوب نمي شوند تصريح کرد: آنچه که براي يک ملت سرمايه است انديشه و فکر نيروي انساني است.

وي خاطرنشان كرد: شاهد هستيم در کشورهاي مستقل دانشجويان و اساتيد با استعداد ايراني حضور دارند که اگر برگردند چه بهتر و اگر شرايطي باشد که حضور آن‌ها در آن کشور براي تربيت دانشجويان سودمندتر باشد مايه افتخار خواهد بود چرا که ايراني هرجا که باشد عشق به وطنش وصف ناپذير است............... وقتي آدم وارد صحنه سياسي مي‌شود بايد پيه اين مسائل را به تن خود بمالد و مخصوصا اگر نخواهد تملق کسي را بگويد بايد اين هزينه ها را پرداخت کند اما مشکل کار اين است که به اين قضايا رسيدگي نمي‌شود. وي افزود: متاسفانه دروغ، چاپلوسي و تملق دارد نهادينه مي‌شود و مساله ديگر اين‌که نسل جديد نسبت به روحانيت و اسلام بدبين مي شود.دوشنبه سیزدهم مرداد 1393-23:10 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
انتقال پايتخت از تيسفون به استخر

 

 
روزنامه اطلاعات ضمیمه ص 8 دوشنبه 6 امرداد 1393- 30 رمضان 1435ـ 28 جولاي 2014ـ شماره 25932


پيشنهاد انتقال پايتخت از تيسفون به استخر
درپي افتادن «حيره» به دست اعراب مسلمان در ماه مي 633 ميلادي و سپس محاصره شهر انبار در جولاي همان سال که هر دو منطقه در قلمرو ايران بودند (واقع در غرب تيسفون ـ پايتخت وقت) و انتظار حملات بيشتري از جانب اعراب، بزرگان کشور 28 جولاي به يزدگرد سوم شاه وقت متذکر شدند که ممکن است ابوبکر (خليفه وقت) حملات نظامي وسيعتري را تدارک ببيند و پيشنهاد کردند که بهتر است ضمن دفاع در غرب فرات، پايتخت نيز به استخر (شيراز) منتقل شود زيرا که عبور نيروي عرب از کوه هاي ميان راه دشوار خواهد بود. قبلا در جنوب غربي فرات چهار نبرد محدود ميان نيروهاي دو طرف روي داده بود. يزدگرد چون خطر حمله به تيسفون را بعيد مي دانست با بي اعتنايي تمام پيشنهادرا رد کرد ولي براي بسيج نيرو و آماده شدن جهت دفاع در برابر حملات نظامي بزرگتر نيز اقدام نکرد. ابوبکر سال بعد (634 ميلادي) درگذشت و عمر برجاي او نشست و تصميم به دنبال کردن جنگ با ايران گرفت. زد و خوردهاي بعدي دو سال پس از درگذشت ابوبکر روي داد که قاطع ترين آنها نبرد قادسيه بود که در نوامبر 636 ميلادي صورت گرفت، واحدهاي نظامي ايران شکست خوردند، رستم فرخزدا از ژنرال هاي ارشد ايران کشته شد و درفش كاويان ــ پرچم ارتش ــ به دست اعراب افتاد .
چهار روز پس از اين شکست، بزرگان ايران در نشست خود در عمارت سلطنتي (طاق كسري) بارديگر پيشنهاد جولاي 633 (انتقال فوري پايتخت از تيسفون ـ 36 کيلومتري جنوب شهر بغداد و هشت قرن پايتخت ايران ـ به شهر استخر)را به عنوان عملي ترين راه حل مطرح کردند. تا آن زمان اين نخستين بار بود که پرچم کاويان تصرف شده بود. يزدگرد سوم، نخست پيشنهاد انتقال پايتخت را پذيرفت، ولي بعدا آن را رد كرد که مورخان قسطنطنيه (روم شرقي) شرح اين وضعيت را به تفصيل نوشته و ردّ پيشنهاد را يک اشتباه يزدگرد سوم خوانده اند.دوشنبه ششم مرداد 1393-23:11 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
درياچه مهارلو توده ای از نمک شد

روزنامه اظلاعات صفحه 14 :چهارشنبه يكم امرداد 1393- 25 رمضان 1435ـ 23 جولاي 2014ـ شماره 25928
درياچه مهارلو توده ای از نمک شد


با ادامه پديده کشند قرمز در درياچه مهارلوي شيراز کارشناسان محيط زيست اعلام کردند شرايط زيستي براي آبزيان درياچه مهارلو از بين رفته و احتمالا هيچ موجود زنده اي در آب درياچه زندگي نمي کند .

به گزارش مهر، خشکسالي هاي متمادي چند سال اخير فارس منجر به خشکي بيشتر تالاب هاي اين استان شده است اما يکي از درياچه هايي که همچنان در مقابل اين خشکي ها مقاومت کرده، درياچه مهارلو بود.اين درياچه که در 15 کيلومتري شيراز قرار دارد، با وسعتي حدود 600 کيلومتر مربع پناهگاهي براي حيات وحش و پرندگان مثل فلامينگو، مرغابي، آنقوت و... محسوب

مي شد.علمدار علمداري کارشناس محيط زيست با ابراز نگراني از وضعيت قرمز شدن درياچه مهارلو گفت: از مدتي قبل درياچه مهارلو به صورت کامل قرمز شد که يکي از دلايل آن پايين آمدن سطح آب و رشد جلبک ها از جمله کشند قرمز بود.به گفته علمداري، کشندهاي قرمز که براي موجودات درياچه مضر هستند، نسبت به شوري مقاومت داشته و زماني که شوري آب بالا برود بيشتر رشد

مي کنند.او با بيان اين که وضعيت درياچه مهارلو بحراني است، گفت: اين درياچه هم اکنون به دليل ورود فاضلابهاي شيراز تا حدودي آبدار است.علمداري ادامه داد: زماني که تراکم جلبک ها در سطح آب بالا رود به صورت لايه اي قرار مي گيرند که مانع از تبادل هوا با آب و در نهايت کاهش اکسيژن مي شود که در اين شرايط با توليد سموم، زيست موجودات زنده به خطر مي افتد.او با اشاره به اينکه تغذيه پرندگان هم با مشکل مواجه شده است گفت: در حال حاضر شرايط به نقطه بحراني رسيده و از درياچه فقط توده اي از نمک باقي مانده است اما با بالا آمدن آب درياچه مي توان اميدوار بود که مهارلو از دست اين کشندهاي قرمز جان سالم به در ببرد.چهارشنبه یکم مرداد 1393-11:10 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
كوهپايه‌نشينان را به حاشيه‌ شهرها نرانند!

روزنامه اطلاعات صفحه 11 : سه‌شنبه 31 تير 1393- 24 رمضان 1435ـ 22 جولاي 2014ـ شماره 25927
كوهپايه‌نشينان را به حاشيه‌ شهرها نرانند!


بندة خدايي دورخيز كرد كه سوار الاغ شود، بيش از اندازه پريد و از آنسوي الاغ افتاد، لباسش را تكاند و گفت: نه به آن شوري شور، نه به اين بي‌نمكي! اين مثال، بعضي قوانين و مقررات را تداعي مي‌كند، يعني به جاي اين‌كه امور را اصلاح كنند و به صلاح آورند، نه تنها اين چنين نمي‌شود، بلكه معضلات ديگري را هم باعث مي‌شوند. اين‌كه در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي و حفاظت محيط‌زيست اوّلاً مانع و رادعي براي جلوگيري از تخريب محدودة رودخانه‌ها، منابع آب ،زمين‌هاي قابل كشت، كوه‌ها و جنگل‌ها نشده و در نتيجه اين منابع توسط افراد ذي‌نفوذ تصاحب و تخريب شده و تحت مصارف ديگري قرار گرفته است. از طرف ديگر، گويا اين مقررات فقط براي روستانشينان و عشاير بي‌پناه قابليت اجرا دارند، تا باقيماندة آنان را هم به حاشيه شهرها برانند! زيرا براي چراي دامشان در محدودة چندين هزارساله، يا براي جمع‌آوري بوته‌هاي علوفه براي ذخيره زمستاني در همان محدوده مرتباً به مراجع قضايي معرّفي و با جريمه مواجه مي‌شوند، و از اينرو عطاي ادامه زندگي در كوه‌ها را به لقايش مي‌بخشند و راهي حاشيه شهرها مي‌شوند، و البتّه نتيجه قهري ديگر آن كاهش فراورده‌هاي دامي است.هم‌اكنون در مزارع گندم لرستان و به علّت كوچكي و كوهستاني بودن مزارع، امكان سم‌پاشي با هواپيما وجود ندارد.

نسل همسال من به ياد دارند كه در كتاب‌هاي جغرافيايي آن زمان‌ها يكي از اقلام عمدة صادرات كشور محصول «كتيرا» بود. براي استحصال كتيرا در همين فصل اطراف گون حفر و خالي مي‌شد تا ساقة آن خراش بخورد و شيرة گياه از آن به صورت ورقه خارج شود. اين خالي كردن اطراف گياه گون نتيجه بسيار مفيد ديگري هم در برداشت و آن اين‌كه آفت «سن» پناه گاه‌ زمستاني خود را از دست مي‌داد و از تعداد آنها كاسته مي‌شد. و لذا به طور قطع آفت سن كه چندسالي است مرتباً در حال افزايش است، تناسب مستقيم با افزايش يا كاهش بوته‌هاي «گون» دارد، و واي به حال آن روستايي كه حتي در مزرعة خود يا حاشيه آن بوته‌اي گون را دانسته و يا ندانسته قطع كند! حرف اين است كه تاكنون هيچ تحقيق علمي موثقي فراز از روي كتاب‌ها و مقاله‌هاي بي‌ريشه، بلكه با مشاهده و آزمايش عملي در خصوص اثرات چراي دام‌ در كوه‌ها و كوهپايه‌ها و نيز جمع‌آوري بوته‌هاي گياهاني نظير «كنگر» و «كُما» براي تغذيه زمستاني دام‌ها به عمل نيامده است، آنچه امثال من شاهد آن بوده‌ايم، تعداد دام‌ در روستاها به شدّت نسبت به سال‌هاي پيش از دهة 40 كاهش يافته است. خلاصه اين كه استدعا از مسئولان كشاورزي، منابع طبيعي، قانون‌گزاران و دستگاه‌هاي قضايي اين است كه به تسهيل در زندگي روستاييان و رفع مزاحمت‌ها از آنان كه مولّدند و كوه‌ها را نشكافته‌اند و ويلا نساخته‌اند و رودخانه‌ها را نيالوده‌اند، بلكه براي ادامة زندگي حفظ و حراست از منابع طبيعي، آب، خاك، گياه را جزء لاينفك امور خود مي‌دانند و عمل مي‌كنند، توجّه فرمايند و عملاً اقدامي كنند.

محمد محمدعلي- استان لرستانسه شنبه سی و یکم تیر 1393-11:9 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
حق مردم است اطلاع از پرونده هاي حيف وميل اموال عمومي

روزنامه اطلاعات صفحه 2 : پكشنبه 29 تير 1393- 22 رمضان 1435ـ 20 جولاي 2014ـ شماره 25925
حق مردم است اطلاع از پرونده هاي حيف وميل اموال عمومي
 
 حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري در مراسم احياي شب بيست و يکم در حرم مطهر امام خميني اظهارداشت: حضرت علي(ع) در حکومت خود با کسي تعارف نداشت. اگر شخصي بيت المال را حيف و ميل مي کرد، او را متهم و مسئوليت را از او سلب مي کرد و اجازه مي داد آبرويش برود. ما چرا تعارف مي کنيم؟ من در سخنراني هاي قبلي خودم هم گفته ام که زودتر به تخلفات رسيدگي کنيد تا ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب نشود. مبادا دوغ و دوشاب يکي شود.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران،رئيس گروه بازرسي دفتر مقام معظم رهبري در ابتداي سخنان خود ضمن اشاره به اين مساله که مورخين و محققين در طول ساليان طولاني موفق به بيان گوشه اي از شخصيت جامع اميرالمؤمنين هم نشده اند، اظهارداشت: علي شخصيت کاملي است که بسياري درباره او تحقيق و بررسي کرده اند، از آن جمله است محقق غيرمسلمان جرج جرداق مسيحي که کتاب ارزشمند "الامام علي صوت عدالت الانسانيه" را نوشته است و عبدالفتاح عبدالمقصود از علماي بزرگ اهل سنت که چند جلد کتاب درباره شخصيت علي به رشته تحرير درآورده است.

ناطق نوري سخنان خودرا درباره شخصيت جامع الاطراف علي(ع) با توصيف ويژگي هاي او در برخورد با مردم، کارمندان و کارگزاران در دوران خلافت آغاز کرد و در اين باره گفت: قبل از هر چيز بايد اين مساله را در همه رفتارهاي امير المؤمنين مورد توجه قرار دهيم و آن اين‌که دو چيز براي حضرت علي(ع) همواره دغدغه بود؛ يکي حق و ديگري عدل. اگر 25 سال سکوت کرد براي از بين نرفتن حق بود. او از حق مسلم خود گذشت تا حق بالاتري به نام اسلام از بين نرود.

وي در ادامه به خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقيه اشاره کرد و گفت: امام علي (ع) 25 سال براي حفظ اسلام و دين خدا سکوت کرد. او در اين خطبه مي فرمايد: شخصيت مرا و محوريت من در مورد خلافت را مي دانستند و از ميزان قدرت و علم من آگاه بودند و مي دانستند که هيچ پرواز کننده اي نمي تواند به چنين اوجي برسد. اما من تصميم گرفتم در اين شرايط براي بقاي اسلام و حق صبركنم. پس صبر کردم اما مانند کسي که خار در چشمش باشد و استخوان در گلويش.

ناطق نوري افزود: بعد از 25 سال زماني که سراغ علي(ع) آمدند، باز هم براي حق و دفاع از عدل، حکومت را نپذيرفت. علي فردي عافيت طلب نبود و نمي خواست از زير بار مسئوليت فرار کند. او مرد جنگ و مبارزه و حرکت و کار بود و در همان دوره اي که از حکومت کناره گرفته بود، گوني هسته هاي خرما را به دوش مي کشيد و مي کاشت تا نخل به عمل بياورد و خرما توليد کند. زماني که براي پيشنهاد خلافت نزد علي آمدند، فرمود من را رها کنيد و به دنبال کسي جز من برويد. شما تحمل حکومت علي را نداريد. فرمود اگر من خلافت را بپذيرم، به تصميمي که خود مي گيرم عمل مي کنم نه آنچه که شما مي خواهيد.

ناطق نوري اين سخن علي را حکايت از تعارف نداشتن او با ديگران در امر خلافت و حکومت داري دانست و اظهارداشت: مولا علي(ع) در اداره کشور با کسي تعارف نداشت. جناح، گروه و خط براي او اهميتي نداشت و معيار او در حکومت داري حق و عدل بود. به همين دليل مي‌گفت اگر من خلافت را بپذيرم، کساني را که پيش از من در حکومت داري ظلمي به مردم کرده اند و از بيت المال براي خود هزينه کرده اند، رها نمي کنم و حساب آن‌ها را هم مي رسم. او مي فرمود اگر بيت المال را به تاراج برده و هر طور که دلتان خواسته باشد آن را خرج کرده باشيد، حتي اگر مهريه زنانتان باشد از شما پس خواهم گرفت.

وي ادامه داد: شخصي مسئوليتي را در کشور بر عهده مي‌گيرد و هر طور دلش خواست بيت المال را خرج مي‌کند، آن وقت مي گويند تا زماني که بر مسند است، مصلحت نيست جلواو را بگيريم. وقتي هم که از مسندش کنار رفت مي گويي حالا که رفته است و ديگر مرده را لگد نزنيم. پس کي و کجا مي خواهيم حساب بيت المال را برسيم؟ مگر ما نمي گوييم شيعه و پيرو علي هستيم؟ امير المؤمين علي (ع) که خطاب به کارگزاران خود مي فرمايد قلم خود را ريز کنيد و کمتردرنوشتن کاغذ را حرام کنيد. اگر حکومت علي اين‌گونه است، تکليف ما که اين‌گونه حساب بيت المال را به حال خود رها مي کنيم چيست؟

ناطق نوري درباره فاصله ما با روش امير المؤمنين علي(ع) در برخورد با کارگزاران اظهارداشت: جمهوري اسلامي نظام بسيار مبارکي براي ما و نعمتي است که بچه هاي بسياري پاي انقلاب آن خون داده اند. مردم ما هم با وجود انتقاداتي که دارند، پاي اين انقلاب، ارزش هاي آن و رهبري نظام ايستاده اند. جهان اسلام گرفتار فجايع است اما جمهوري اسلام به برکت نظام، ولايت فقيه و مردم معتقد به ولايت فقيه پا برجاست. هدف اصلي دشمنان و استکبار جهاني و اقمار آن‌ها در منطقه جمهوري اسلامي است، اما به برکت اين نظام، وحدت و انسجام و حضوري که مردم در عرصه دارند، جرئت چنين کاري را ندارند.

وي در ادامه حضور مردم در عرصه هايي همچون روز قدس و 22 بهمن را باعث افتخار نظام جمهوري اسلامي دانست و اظهارداشت: اين مردم با وجود انتقادات بسياري که دارند، با دهان روزه و در گرما براي دفاع از مردم فلسطين در روز قدس از خانه هاي خود بيرون مي آيند. راهپيمايي روز 22 بهمن سال به سال پرنشاط تر و مصمم تر برگزار مي شود و نشان مي دهد که مردم پاي انقلاب ايستاده اند. قدر اين مردم را بايد بدانيم. نبايد بگذاريم مساله دار شوند. اگر مدير، رئيس يا وزيري تخلف کند، بيت المال را هدر دهد يا با مردم برخوردي بد داشته باشد و آن‌ها را تحويل نگيرد، قدر اين مردم را ندانسته است. اين مردم ما را آوردند و همين مردم جنگيدند. حالا ما تا وزير و رئيس مي شويم آن‌ها را تحويل نمي گيريم.

ناطق نوري رسيدگي به تخلفات مالي در سيستم کشور و اطلاع رساني نتايج اين رسيدگي به مردم را مهم تلقي کرد و افزود: مردم مدام از خودشان مي پرسند پس تکليف چند ميلياردي که حيف و ميل کردند، چه شد؟ سئوال مي کنند که بيمه تأمين اجتماعي چه شد؟ رسيدگي کنيد و پاسخ مردم را بدهيد. اگر هم نتوانستيد بگوييد نتوانستيم و دلايل را براي آن‌ها بيان کنيد. ما که نبايد با مردم رودربايستي داشته باشيم.

وي يکي ديگر از مشکلات نظام را تملق و چاپلوسي دانست و تصريح کرد: امام صادق(ع) در حديثي مي فرمايند خدا همه کارهاي مؤمن را به اختيار خودش گذاشته، جز اين‌که خودشان را ذليل کنند. حضرت علي(ع) وارد شهر انبار شدند و مردم آن شهر که ايراني بودند شروع به سجده کردند. حضرت ايستاد و پرسيد چرا سجده مي کنيد؟ ايراني ها جواب دادند اين رسم ماست. حضرت علي(ع) فرمودند: چه بد عملي است آن‌که در دنيا جز رنج ندارد و در آخرت جز عذاب. ايشان در جايي ديگر مي فرمايند آن‌گونه که با سلاطين سخن مي گوييد با من سخن نگوييد.

وي ادامه داد: امير المؤمنين علي(ع) مي فرمودند من مصون از خطا نيستم، مگر آن‌که خدا کمکم کند. بنابراين اگر پيشنهاد، مشورت يا حرف حقي داريد، به من بگوييد. ايشان تملق و چاپلوسي را نمي پذيرفت. شخصي بسيار از امام علي(ع) تعريف و چاپلوسي کرد. حرف هايش که تمام شد ايشان فرمودند من بسيار پايين تر از تعاريف تو و بسيار بالاتر از آنچه هستم که در دلت درباره من فکر مي کني. ناطق نوري در پايان گفت: تملق و رودربايستي در کنار باندبازي مثل موريانه به انقلاب اسلامي آسيب مي رساند. بنابراين نيازمنديم نگاه علي به مردم و کارگزاران را مورد توجه قرار دهيم.یکشنبه بیست و نهم تیر 1393-11:4 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
همه معتقدان به نظام و قانون اساسي بايد بتوانند حرفشان را بزنند

روزنامه اطلاعات  صفحه 3 شنبه 14 تير 1393- 7 رمضان 1435ـ 5 جولاي 2014ـ شماره 25913
وزير ارشاد: همه معتقدان به نظام و قانون اساسي بايد بتوانند حرفشان را بزنند
 
 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : .......... همه کساني که به نظام ،انقلاب و قانون اساسي معتقدند بايد صحنه فعاليت برايشان باز باشد تا بتوانند مطالبشان را بيان کنند.


به گزارش ايرنا، جنتي گفت:ما نگران سقوط اخلاقي جامعه هستيم که پس از 35 سال به عنوان حکومت ديني و با داشتن 50 شبکه ملي و استاني در راديو و تلويزيون و ده‌ها نشريه مدعي ارزش‌هاي اخلاقي، جامعه دچار دروغ پردازي است؛ اين‌ها مايه نگراني است .........................

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح کرد: ما نگران آينده وضع اقتصادي و جوانان بيکار و ناتوان در امر ازدواج هستيم و معتقديم همين مسائل، فساد اصلي است .

جنتي اظهارداشت: ما نگران فروپاشي خانواده‌ها هستيم و مي دانيم در برخي از مناطق تهران از هر سه ازدواج، يکي منجر به طلاق مي‌شود و در کل کشور اين آمار به 25 درصد مي رسد.

جنتي با بيان اين‌که مشکلات را بايد ريشه‌يابي کرد، گفت: بايد بررسي کنيم چرا بنيان خانواده در جامعه ما متزلزل شده است؟!وي با بيان اين‌که ما نسبت به آينده خوش بين هستيم، افزود: با اين حال، دولت بايد چندين سال کار کند که وضع جامعه از زير صفر، به صفر برسد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين‌که گوش دولت براي شنيدن صداهاي مخالف باز است، گفت: افراد در نوشتن يا بيان مطالب آزادند و اين مردم هستند که بايد در باره همه مسائل قضاوت کنند، همان‌گونه که در انتخابات سال 92، آن را به اثبات رساندند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه سخنانش گفت: دولت در اين دوره تلاش کرده است کرامت و منزلت انسان ها را حفظ کند و به استادان ، هنرمندان، نخبگان و فرهيختگان جامعه احترام بگذارد. وي افزود: همه کساني که به نظام، انقلاب و قانون اساسي معتقدند بايد صحنه فعاليت برايشان باز باشد تا بتوانند مطالبشان را بيان کنند .......................................................................

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: شفافيت و پاسخگويي از اقدام هايي است که دولت يازدهم به آن پايبند است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سعي در گسترش آن دارد.وي در اين زمينه به وضع پرداخت يارانه به مطبوعات اشاره کرد و اظهارداشت: تلاش شده است اين امر با شفافيت انجام گيرد و بر همين اساس هم وضع يارانه هاي پرداختي روي سايت قرار مي گيرد.جنتي افزود: در ساير بخش‌ها همچون کتاب و فيلم هاي سينمايي هم اين اقدام‌ها را در آينده نزديک انجام مي دهيم تا تمامي فعاليت‌ها به صورت شفاف باشد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان کرد: در همين چارجوب، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را رئيس جمهوري در چند روز گذشته ابلاغ کرده است تا مطبوعات قانونا دسترسي به اطلاعات داشته باشند و دستگاه هاي قضايي نتوانند مانع اين کار شوند.............................................................

codex37xشنبه چهاردهم تیر 1393-1:14 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
استاد همیشه بهار علم حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان

استاد همیشه بهار علم حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان

 

دکتر مسعود بوجاری

وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

استاد فرزانه و عالی مقام دکتر امیر ناصر کاتوزیان در دومین روز از دومین ماه فصل سرسبز بهار که ماه شکفتن گلها و شادابی زمین بوده پا به عرصه گیتی نهاده است ، که به سبب سال روز تولدشان پیشاپیش تبریکات فراوان را به محضر حضرت استاد و خانواده معظم ایشان  و همچنین شاد باش کثیر را به جامعه معزز حقوقی کشور  و تمامی دوستداران ایشان عرض می نمائیم ، و از باب رعایت حق عظیم استاد بر شاگرد در امر تعلیم و احترام  به پدر معنوی  دانش آموختگان و دانشجویان علم حقوق ، با بهره گیری از آثار وسخنان  ارزشمند و آموزنده حضرت استاد شمه ای کوتاه از زندگی با برکت و پر از حق و حقیقت معظم له را به همراه آخرین  رهنمودهای ارزنده ایشان در باب اسقرار عدالت در امر قضاوت  و وکالت را به همه دل باخته گان و رهپویان طریق حق و عدالت تقدیم می نمائیم ، تا به تاسی استاد از حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی ( مولوی ) بیاندیشیم که از کجا آمده ایم و آمدنمان بهر چه بود ؟

حضرت استاد در روز دوم اردیبهشت 1310 شمسی که مصادف  با روز عید سعید قربان بوده در خانه کوچکی واقع در کوچه دردار پایین تر از کوچه آبشار  و سه راه امین حضور در محله دولاب تهران متولد گردیده و پدر ایشان ابوالفضل خان به امروکالت اشتغال داشته و فردی مشهور بوده ، حضرت استاد در کودکی از محبت و عشق خانواده سیراب وبه جهت توکل عجیب  مادر بزرگ محترم شان مرحومه منورمطهری به باریتعالی و ائمه اطهار (ع ) خصوصا حضرت امام حسین ( ع ) و شنیدن شرح  وقایع فاجعه کربلا از همان کودکی نفرت از ظلم وحمایت از مظلوم بر عمق وجود و جان ایشان تاثیرات فراوان گذاشته و ظللم ستیزی در تکوین شخصیت ایشان نهادینه گردید ، و پدر مرحوم ایشان به لحاظ ارادت به مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی ( ع ) نام امیر ناصر را برای او برگزید تا یاریگر اعتلای اندیشه های والای حق طلبانه آن ابرمرد تاریخ عدالت در طول زندگی گردد .  

حضرت استاد از خاطره چادر از سرکشیدن مادر بزرگش توسط مامورین رضاخان در سال 1314 شمسی و دیدن اشک و آه آن پیر زن بعنوان نخستین برخورد با استبداد و خشونت در دوران کودکی یاد نموده که در آن لحظه نفرت همه وجودش را فرا گرفته بود ، نفرت از خشونت ، نفرت از فرمانده و فرمانبر و نفرت از ظللم .

استاد از دوران کودکی با حفظ اشعار و ضرب المثل های فارسی و مکالمه فیلم ها حافظه اش را تقویت و آماده یادگیری می شد و حس میکرد که با دانستن می توان ممتاز از دیگران شد ، و صبر و درایت را از مادر مرحومش عصمت خانم مطهری نیرومند آموخته بود و بدین سبب بود که به هنگام اخراج از دانشگاه در سال 1361 و ایجاد انواع گرفتاری و آزارهای طاقت فرسای مادی و معنوی با ایمان و توکل به خدای الهام بخش  و تاسی به آموخته های استقامت در کودکی زبان به شکوه از سختی روزگار نگشود و حلم را پیشه نمود و چون عابد راستین از تحمل خویش لذت می برد .

حضرت استاد کلاس اول دبستان را در سال 1316 شمسی شروع و به لحاظ تیزهوشی با موفقیت مقطع شش ساله دبستان را سپری نمود و سپس مقطع شش ساله دبیرستان را در دبیرستان علمیه ، که واقع در کوچه پشت مسجد سپهسالار ( مدرسه شهید مطهری ) که از دبیرستان های معروف تهران بود شروع به تحصیل نمود ، در دوران دبیرستان  در کنار موفقیت های ورزشی  در رشته والیبال تا مقام قهرمانی در پایتخت  و اخذ مدال ورزشی درجه اول ،علاقه شدید به موسیقی و شناخت دستگاه ها و گوشه های آواز ایرانی داشت و سرپرستی انجمن موسیقی  دبیرستان را هم  برعهده گرفت که بعضی از نام آوران کنونی موسیقی مانند استاد همایون خرم و ایرج خواجه امیری و بهرام نیاکان  اعضای آن  انجمن بودند . در دوران دبیرستان علیرغم نمرات ممتاز در دروس فیزیک و طبیعی و ریاضی به پیشنهاد مرحوم پدرش  جهت رفتن به وزارت امورخارجه  و ضرورت انتخاب رشته سیاسی در دانشکده حقوق به خواندن رشته ادبی پرداخت و ضمن آشنائی بیشتر با کلام ادیبان و و شعرا و زبان عربی به مرور با دریچه ای از دنیای ادب و عرفان  آشنا گردید و به جهت تلاش وافر در امتحانات نهایی  شاگرد اول رشته ادبی در بین تمام دبیرستان های تهران گردید و از وزارت فرهنگ وقت نشان و مدال گرفت .

استاد به لحاظ اخذ امتیاز رتبه اول در امتحانات نهایی دبیرستان حائز استفاده از بورس تحصیلی به هزینه دولت برای انجام تحصیلات تا مقطع دکتری در رشته های روان شناسی و یا فلسفه در کشور فرانسه گردید ، ولی در ادامه به جهت بیماری و بستری شدن پدر و ضرورت کمک به مادر و سرپرستی از خواهر و برادر کوچکتر به حکم پیروی از اخلاق و رسم جوانمردی و تنها نگداشتن عزیزانش در سختی روزگار از سفر به کشور فرانسه و استفاده از بورس تحصیلی منصرف شد، و آماده شرکت در آزمون ورودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران گردید ، نا گفته نماند که حضرت استاد دارای برادر محترمی بنام مرتضی و خواهر گرامی بنام  مبعوثه میباشد که هر کدام به ترتیب با یکدیگرو حضرت استاد شش سال تفاوت سن دارند  و آقا مرتضی در حال حاضر نقاشی بزرگ و چیره دست و با اخلاق و دارای کمالات بوده که با زبان هنر همه جلو ه های زشت و زیبای زندگی را به نقد و ترسیم در می آورد و تابلویی زیبا از چهره مرحوم مادر به نام انتظار نقاشی نموده که زینت بخش سالن پذیرائی منزل استاد میباشد ،خواهر ایشان مبعوثه خانم در رشته علوم تربیتی و تاریخ تحصیل نموده و خانمی مقاوم و مهربان و انقلابی و نویسنده کتاب (( سپیده تا شام )) بوده که کتاب مذکور حاوی گوشه هایی از تاریخ انقلا ب 1357 ایران است وایشان درحال حاضردر  فرانسه اقامت دارند .

حضرت استاد پس از شروع تحصیل درسال 1328 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال اول با اساتید بزرگواری چون مرحوم دکترسید علی شایگان  که از یاران دکتر محمد مصدق واز فعالین جبهه ملی و تحصیل کرده فرانسه و استاد برجسته حقوق بین الملل بود آشنا گردید و به سخنرانی ها و دروس آن مرحوم علاقه خاصی داشت ، استاد بیان می نماید : در دانشکده حقوق کاپیتان تیم والیبال دانشکده بودم و بدین لحاظ موفقیت در مسابقات حذفی دانشکده های دانشگاه تهران برای ایشان ودانشکده حقوق اهمیتی بسیار داشت ، ولی در روز مسابقه دکتر مصدق در مجلس شورای ملی سخنرانی داشت که آن سخنرانی از رادیو پخش می شد ، و جناب استاد آنچنان محو شنیدن سخنان دکتر مصدق شده بود که گذشت زمان را نفهمیده و پس از پایان سخنرانی  شتابان به دانشکده رفته و در وضعیتی که تیم دانشکده گیم اول بازی را باخته بود ، و هر چند در گیم  دوم ایشان به زمین بازی رفته بود ولی تلاش او حاصل نبخشید و تیم در نهایت شکست خورد و به بیان خود استاد خاطره شرمندگی آن تا کنون برایش باقی مانده است و از همان روز به جهت فشار زندگی و فشردگی درس ها و شفیتگی روز افزون به سخنانی که بوی صدق و مردانگی می داد و در راستای سیر بیشتر در مسیر عدالت ، از آن به بعد دیگر برای همیشه از مسابقات ورزشی خداحافظی نمود .

در سال دوم دانشکده استاد با اساتید بزرگ دیگری چون مرحوم آیت الله محمد سنگلجی و مرحوم دکتر سید حسن امامی و مرحوم دکتر کریم سنجابی استاد حقوق اداری و مرحوم دکتر احمد متین دفتری استاد آئین دادرسی مدنی آشنا گردید ، استاد به حضرات سنگلجی و امامی بیش از حد معمول رابطه استاد و شاگردی نزدیک بود  و بدین لحاظ یک نوع  آمیزه استادی و دوستی بین آنان ایجاد شده بود و همین امرسبب  گردید که افکار و معلومات آن دو بزرگوار بیش از دیگراساتید بر وجود استاد نفوذ و تاثیرات بسیار بگذارد ، استاد سنگلجی مردی خوش سخن بود که خشم و مهرش بی پرده و خالی از هر گونه  استعاره بود و دنیائی از محبت و عشق به حق در وجودش جمع ، و در حقیقت دارای عرفانی بی ادعا بود و در هر نفس و گامی که بر می داشت به زبان حال می گفت که :  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست ، او از حرمان نعمت بینایی شکوه نمی کرد و راضی بود و جهان را ازآن خود می دانست و خود را از آن خدای مهربان ، و سر بر آستان حضرت مولانا جلاالدین محمد بلخی ( مولوی ) می سائید  و در پس سخنانش روحی بزرگ وبی آلایش نهفته بود و پشتوانه هر کلام شیرینی که  می گفت ، پند و اندرزی قرار داشت و سخنانش پر از حکمت و درسش شیرین و دلپذیر بود و سیمای مهربانش جاذبه ای خاص داشت و با گذشت زمان آدمی بیشتر به عمق سخنانش پی می برد ، . جمله ای معروف و پر از حکمت  داشت ، که به دانشجویان می فرمودند : فرزندان من بدانید که یک سانتی متر شاخ بهتر از دو متر دم است ، چرا که شاخ وسیله دفاع و حمله است ولی دم مزاحم حرکت ، که حضرت استاد از این سخن مرحوم سنگلجی بهره گرفته و آن را درجریان سخنرانی  مراسم آغازین اتحادیه  سراسری  وکلای دادگستری کشور ( اسکودا ) در سال 1382 در مشهد بیان فرموده اند و سبب گردید تا اسکودا در اعلامیه پایانی به اتخاذ موضعی قاطع تر ترغیب گردد ، و به قول حضرت استاد به جای تکیه بر دم بیشتر بر شاخ تکیه کند . و ازاساتید دیگری که هم در آن زمان و همچنین به سبب آثارش  در زمان حاضر محبوب دانشجویان علم حقوق می باشد ، مرحوم دکتر سید حسن امامی بوده که حضرت استاد وامدار تشویق ها و مهربانی های ایشان قرار داشته است ، و در آن زمان هنوزمجموعه کتب دوره حقوق مدنی توسط دکتر امامی به رشته تحریر در نیامده بود و کتاب درس شرح قانون مدنی مرحوم عدل ( منصورالسلطنه )  برای تدریس به دانشجویان ملاک تعیین شده بود ، ولی دکتر امامی سر کلاس مواد قانون مدنی را می خواند و تفسیرمی نمود ، که این شیوه تدریس شخصیت و اصالت قانون را نشان می داد ، و استاد بیان میدارد که : این نوع تفسیر ادبی و منطقی قانون برای نوخاستگان علم حقوق امری ضروری و انکارناپذیر است ، زیرا دانشجویان در مرحله نخست باید بدانند چه سرمایه و مستندی را در اختیار دارند تا در گام های بعدی قادر باشند آن سرمایه را مرکب حرکت به سوی عدالت قرار دهند  و حضرت استاد ، از مرحوم دکتر سید حسن امامی بعنوان پیشگام نهضت قانونگرائی در این شعبه حقوق نام می برد و ایشان را مردی بلند نظر و مهربان توصیف می نماید که در زمان حضورش در راهروهای دانشکده حقوق قدم میزد تا بی ریا پاسخگوی سوالات دانشجویان حقوق باشد ، و اینکه آن مرحوم در زمان حیاتش از تمام نفوذ و اعتبار خویش در دستگاههای دولتی به سود مستمندان و گرفتاران سیاسی و احتماعی بهره می گرفت و در حد کمال تواضع داشت و پیوسته در راه خیر گام بر میداشت . ......... ادامه دارد .

منتشره در روزنامه قانون مورخه 1393/2/2 شماره 406 صفحه 5سه شنبه دوم اردیبهشت 1393-8:0 |   | مسعود بوجاری | گروه حقوقی |لینک به نوشته
فساد سازمان يافته از درون نظام را تهديد و به طور سیستمی در حال شکل گیری است .

روزنامه اطلاعات  چهارشنبه 27  فروردين 1393 - 16 جمادي الثاني 1435ـ 16  آوريل  2014ـ شماره  25849
جهانگيري: فساد سازمان يافته از درون نظام را تهديد مي‌كند
 


معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به برنامه ريزي دولت تدبير و اميد براي پيشگيري و مسدود کردن گلوگاه هاي فساد گفت: قوه مجريه از اراده کافي و انگيزه جدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي برخوردار است .......

جهانگيري اظهار داشت: امروز فساد به صورت سيستمي در حال شکل‌گيري است و اين موضوع ايجاب مي کند ستاد و دستگاه‌هاي نظارتي، پيشگيري‌هاي لازم را براي ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لايه هاي عميق دستگاه‌ها جلوگيري شود...............

در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين رئيسي، معاون اول قوه قضائيه هم بر لزوم انضباط اقتصادي در کشور تاکيد کرد و گفت: اگر مرزباني و نظارت در بخش‌هاي مختلف تقويت شود و فعاليت بانک ها، موسسات و همه بخش‌هاي اقتصادي تحت کنترل و نظارت باشد، امنيت اقتصادي در کشور شکل گرفته و بسترهاي لازم براي فعاليت سالم اقتصادي فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضائيه همچنين خواستار اصلاح نظام بانکي و فرايندهاي اقتصادي کشور شد و افزود: تا وقتي ارتباطات و فرايندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش هاي اقتصادي حاکم نشود، مشکلات و زمينه هاي تخلف از ميان نخواهد رفت.وي با تاکيد بر اين که بناي ما حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان است، گفت: گاهي عده اي با زد و بند و سوء استفاده، فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري کشور را آلوده مي کنند که بايد با آنان برخورد شود تا راه براي کساني که به دنبال فعاليت سالم هستند باز شود.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست بر ضرورت تبيين و تعيين دقيق محدوده‌هاي فساد اقتصادي تاکيد کرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادي نه تنها مانع از توسعه و پيشرفت کشور هستند بلکه رتبه و جايگاه کشور را از نظر سلامت اداري در مجامع بين المللي تنزل مي دهند و فضاي مناسب براي فعاليت هاي سالم اقتصادي را مختل مي نمايد ................................................

codex01xچهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393-11:11 |   | مسعود بوجاری | گروه اقتصادی |لینک به نوشته
آغاز سال 1393

با سلام و شادابی، شروع فصل بهار روئیدن شکوفه های زیبائی و آغاز سال1393 خورشیدی مبارک باد ، نوروز پنجره ایست به سوی بهار و بهار فصلی است برای شکفتن همه ی گل ها ، در سال جدید شاد و موفق و تندرست باشید هر روزتان نوروز ، نوروز وهمه روزهای سال تان خوش و خرم و پیروز

                   Enjoy these flowersجمعه یکم فروردین 1393-14:36 |   | مسعود بوجاری | گروه هنری |لینک به نوشته
نام روزهای هفته در ایران باستان

/**/

نام روزهای هفته در ایران باستان

آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر (میترائیسم) روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای بزرگ آئین میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد.

 

آیا می دانید نام روزهای هفته فرنگی، از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است؟!

نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است:

کیوان شید (شنبه) نخستین روز هفته به نام کیوان شید نامگذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید. کیوان بعد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده میشود که 700 برابر زمین است. آن را زحل نیز نامیده اند. شید نیز به معنای نور و روشنایی است. از این رو، روز نخست ایرانی حکایت از سیاره روشن و نورانی دارد.

مهر شید (یکشنبه) روز دوم از هفته مهرشید است که مهر آن به معنای دوستی و مهربانی در پهلوی میتراست. مهر برگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است. مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود. نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است. شید نیز به معنای روشنایی و نور می باشد.

مهشید (دوشنبه) مه بر گرفته شده از ماه است که این نیز از آیین میترایی کهن ایرانی آمده است. خورشید و ماه از تندیس های آئین میترایی بوده اند که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش دارند. سومین روز هفته در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آن را مهشید به معنای ماه روشن و نورانی نام گذاشتند.

بهرام شید (سه شنبه) بهرام برگرفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یک سو نام ستاره مریخ است. بهرام ایزد پیروزی در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نیاکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا (اهورامزدا) نیروهایش را برای اجرا در بین افراد بشر بین ایزدان (فرشتگان) خود تقسیم نموده است تا آنان، آن را برای مردمان پیاده کنند. از این رو بهرام، ایزد پیروزی نامیده شده بود و چهارمین روز هفته به نام روز پیروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شد.

تیرشید (چهارشنبه)تیر برگرفته شده از تیشتر پهلوی است. نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد. در کل این روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبیعت نامگذاری شده است.

اورمزد شید (پنجشنبه)اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همگی حکایت از قدرت و توانایی پروردگار دارند. این نام از واژه های پهلوی ارمزد، هرمزد، اورمزد، هورمزد، اهورامزدا، مزدا گرفته شده است. از این رو پنجمین روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نامگذاری شده است. این واژه هنوز به گونه ای دیگر در شب های جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شب های جمعه روز ارتباط با خداوند و فوت شدگان است.

ناهید شید (آدینه)ناهید همان آنهیته یا آناهیتا است که ایزد آب قرار گرفته است. در اوستا آناهیتا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا، قدی بلند و اندامی تراشیده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نیز آناهیتا یا ناهید است. به این ترتیب، روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شد.

اینک با بررسی ریشه های این واژگان به این برآبند ساده می رسیم:

کیوان شید = شنبه
saturday = satur +day
satur =
کیوان

مهرشید = یکشنبه
sunday = sun +day
sun =
خور (خورشید) =مهر

مه شید = دوشنبه
monday = mon + day
moon =
ماه

بهرام شید = سه شنبه
tuesday =tues + day
tues = God of war =mars =
بهرام

تیرشید = چهارشنبه
wednesday =wednes + day
wednes = day of mercury =mercury =
تیر

هرمز شید = پنج شنبه
thursday = thurs + day
thurs = thor =day of jupiter = jupiter =
هرمز

ناهید شید یا آدینه = جمعه
friday = fri + day
fri = frig = day of venues = venues =
ناهید

* تمامی دنیا وامدار نیاکان ما می باشند...

 

  منبع : شیراز

 جمعه یکم فروردین 1393-11:0 |   | مسعود بوجاری | گروه تاریخی |لینک به نوشته
قتل پدر به خاطر مخالفت با ازدواج دخترش *** پدر کشی ؟؟؟

روزنامه اطلاعات دوشنبه 5 اسفند 1392 ص 13

دختر جوان وقتی با مخالفت پدرش برای ازدواج روبرو شد ، در اقدامی هولناک با همدستی جوان مورد علاقه اش ، پدر خود را به قتل رساند .

به گزارش مهر ، اوایل ماه گذشته ماموران پلیس آگاهی شهرستان میانه از کشف جسد سوخته ای در حاشیه این شهر با خبر شدند و در بررسی ها مشخص شد جسد متعلق به مرد ناشناسی است که پس از قتل در محل دیگری به آنجا منتقل شده است ، در ادامه تحقیقات اعلام شد جسد سوخته متعلق به مردی به نام محسن است که 27 دی از خانه اش خارج شده و دیگر بازنگشته  بود .

از سوی دیگر در شاخه دیگری از تحقیقات مشخص شد ، دختر هفده ساله مقتول قصد ازدواج با پسری را داشته که پدرش با این ازدواج مخالف بوده است ، همین موضوع سبب اختلاف شدید بین پدر و دختر شده بود . با کشف این سرنخ دختر جوان به اداره آگاهی احضار شد و در همان بازجوئی اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد و گفت : پدرم مخالف ازدواج من و میثم بود ، به همین خاطر تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم تا بتوانم به راحتی با پسر مورد علاقه ام ازدواج کنم .

روز حادثه با همدستی میثم پدرم را کشتیم و جسدش را در حاشیه شهر به آتش کشیدیم ، با این اعترافات میثم دستگیر شد و در بازجوئی ها به همدستی در این جنایت اعتراف کرد ، متهمان پس از بازسازی صحنه قتل ، با قرار قانونی روانه زندان شدند .!!!!!!!!!!!!!!! این است بالوالدین احسانا ..... احترام به پدر ....... از قدیم در فرهنگ ما نقل است که : دخترها بابائی هستند !!!!!!!! حال به راحتی و در کمال آرامش و با وجدانی آسوده با پسر مورد علاقه ات ازدواج کن ........ پدر کشی به چه قیمت و بهائی .......  کدام مرام و مذهب و قانون و اخلاق و عقلی مجوز چنین عملی را به تو داد ؟؟؟؟؟؟؟؟ آنکه تصمیم به کشتنش گرفتی و جسدش را به آتش کشیدید اسمش *** پدر *** بود ، او هم خدائی داشت و  اسمش محسن بود *** یا محسن به حق الحسن  *** خدایا آن پدر را بیامرز و روحش را شاد گردان و به عوض سوختن پیکرش در این دنیا ، بدنش را از آتش و عذاب آن دنیا دور فرما ***دوشنبه پنجم اسفند 1392-23:3 |   | مسعود بوجاری | گروه حقوقی |لینک به نوشته
همه لحظات زندگی سهم ماست

تولد و مرگ در دست ما نیست * اما همه لحظات زندگی سهم ماست * بالاترین موفقیت و سعادت و خوشبختی در زندگی تنها یک چیز است و آن اینکه : زندگی خود را به دلخواه و آزادانه و با آرامش بگذرانیم *جمعه دوم اسفند 1392-22:12 |   | مسعود بوجاری | گروه اخلاقی |لینک به نوشته
چربي و نمك دشمن سلامت ايرانيان

روزنامه اطلاعات صفحه 5 تاريخ خبر: پنج‌شنبه يكم  اسفند 1392 - 20 ربيع الثاني 1435ـ 20 فوريه  2013ـ شماره  25815
نگاهي فبه برخي عادت‌هاي ناپسند غذايي
چربي و نمك دشمن سلامت ايرانيان


تغذيه سالم نقش مهمي در ارتقاي سلامت و پيشگيري از بروز بيماري‌ها دارد و رعايت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذايي، رمز سلامت به شمار مي‌آيد و اين در حالي است كه متاسفانه الگوي تغذيه‌اي مناسبي در جامعه وجود ندارد و به همين دليل بيشتر مردم از عادت‌هاي غذايي نا مناسب پيروي مي‌كنند. ‏كارشناسان معتقدند، در حال حاضر شمار قابل توجهي از هموطنان مان به‌ دليل تغييرات الگوي تغذيه‌اي، استفاده بيش از حد سموم در توليد محصولات كشاورزي ونبود الگوي مناسب غذايي، با بيماري‌هايي مانند کلسترول بالاي خون، سرطان، چاقي، اضافه ‌وزن و بيماري‌هاي غيرواگير مواجه هستند.‏مصرف متعادل غذا

دكتر علي‌اکبر سياري- معاون بهداشتي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي اظهار داشته است: 840 ميليون‌نفر در دنيا با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم مي‌کنند و40 ميليون‌نفر نيز سالانه به‌علت فقر و گرسنگي جان خود را از دست مي‌دهند. براساس برآورد مصرف در ايران، 23 درصد هموطنان‌مان کمبود مصرف انرژي دارند، در حالي‌که 48 درصد زياد غذا مي‌خورند و فقط حدود 30 درصد مصرف متعادل غذايي دارند. راهکار دولت اين بوده است که براي كمك به تامين نيازهاي غذايي افراد فقير، يارانه تعيين شود. اما روش فعلي توزيع يکسان يارانه‌ها صحيح نيست و دولت و مجلس درصددند که اين روش را اصلاح کنند.‏ميانگين مصرف غلات و حبوبات

وي با بيان اينکه 90 درصد انرژي مصرفي ايرانيان از غلات تامين مي‌شود، مي‌افزايد: 70 درصد از منابع تامين پروتئين مردم نيز از غلات است، در حالي که ارزش غذايي پروتئين گياهي با حيواني تفاوت دارد.‏‏ از سوي ديگر حدود، 70 درصد مردم ايران کمبود پروتئين دارند و نيز بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان مصرف گوشت در اقشار کم‌درآمد به طور متوسط سالانه حدود 3کيلوگرم و در اقشار پردرآمد 1/15 کيلوگرم است. همچنين ميانگين مصرف اقشار کم‌‌درآمد سالانه 3کيلوگرم و اقشار پردرآمد 11 کيلوگرم حبوبات است. اقشار کم‌درآمد سالانه 8/104کيلوگرم و اقشار پردرآمد 8/349 کيلوگرم ميوه و انواع سبزي مصرف دارند و سرانه مصرف شير اقشار کم‌درآمد نيز سالانه 3/12 کيلوگرم و اقشار پردرآمد 8/23 کيلوگرم است.کمبود آهن و روي

معاون بهداشتي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد كمبود ريز مغذي‌ها ياد آوري مي‌كند: 40 درصد مردم دنيا از کمبود ريزمغذي‌ها رنج مي‌برند و 2 ميليارد نفر نيز کمبود آهن و 6/1ميليارد نفر کمبود روي دارند. 70 درصد ايرانيان هم با کمبود مصرف آهن مواجه هستند که براي رفع اين مشکل، مکمل‌سازي و همچنين برنامه غني‌سازي آرد را اجرا کرده‌ايم و براي رفع مشکل کمبود روي هم در حال حاضر برنامه‌اي نداريم، اما به دنبال غني‌سازي هستيم.آلودگي سبزي‌ها

وي با اشاره به اهميت ايمن و سالم بودن غذاي مصرفي مردم و سلامت ميوه و سبزيجات مي‌گويد: غذاي مصرفي مردم بايد ايمن و عاري از مواد آلاينده و سموم آلوده‌كننده باشد. شهرداري مطالعه‌اي در ميادين تره‌بار تهران درباره ميزان سرب، کادميوم و نيترات در سبزي‌ها در 4 فصل انجام داده و بدترين نتايج در فصل پاييز به دست آمده است، به طوري که 35 تا 5/41 درصد سبزي‌ها به اين 3 ماده آلوده بوده‌اند. بيشترين آلودگي هم مربوط به پياز به ميزان 54 درصد و خيار گلخانه‌اي به ميزان 45 درصد بوده است.‏

‏ به گفته وي، نتايج مطالعه انجام شده نشان مي‌دهد در فصل پاييز 52 درصد سبزي‌هاي مصرفي بيش از حد مجاز به سموم آلوده است، و اين در حالي است که اين آلودگي‌ها يک روزه عوارض خود را نشان نمي‌دهد، بلکه به‌تدريج عوارض آن بروز خواهدكرد. بايد بدانيم اين مشکلات راه‌حل پزشکي ندارد و لازم است از سوي وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و‌ نيرو به مردم اطلاع‌رساني شود که چه موادغذايي‌اي را مصرف کنند.افراط در مصرف نمک و روغن

دكتر سياري در مورد سلامت روغن‌هاي مصرفي مردم، مي‌افزايد: در سال‌هاي گذشته، اقدام‌هاي خوبي براي اصلاح الگوي مصرف روغن و کاهش مصرف روغن جامد در کشور انجام شد، اما کافي نيست. استاندارد اسيدچرب ترانس در دنيا 2 و در کشور ما 5 است و تازه اين رقم مربوط به روغن‌هايي است که تقلبي نيستند!‏‏ وي يادآوري مي‌كند: متاسفانه سالانه 92 هزار نفر در کشور سکته قلبي و43هزار نفر سکته مغزي مي‌کنند و علاوه بر آن، 15 ميليون‌نفر در کشور چربي‌خون بالا دارند که 34 هزار مورد مرگ، مربوط به چربي‌خون بالاست.‏

‏ معاون بهداشتي وزير بهداشت و درمان با اشاره به سرانه بالاي مصرف نمک در کشور مي‌گويد: ميزان مصرف نمک در صنايع و حتي نانوايي‌ها بايد کاهش يابد، چرا که ثابت شده ميزان سکته‌هاي قلبي و مغزي و فشارخون با مصرف بالاي نمک، در ارتباط است.‏

دکتر سياري مي‌افزايد: متخصصان تغذيه مصرف روزانه 5 واحد سبزي و ميوه را توصيه مي‌کنند در حالي که 88درصد ايرانيان (يعني 47 ميليون‌نفر) روزانه 5 واحد ميوه و سبزي مصرف نمي‌كنند.‏تغذيه ناسالم و شيوع بيماري‌ها ‏

‏ دكتر محمد علي راستي متخصص تغذيه در مورد پيامدهاي تغذيه ناسالم به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 44 درصد جمعيت 15 تا 64 سال كشور کلسترول خون بالاو حدود 33 درصد هم فشار خون دارند.اين در حالي است كه يکي از عوامل زمينه‌ساز بروز اين بيماري‌ها، کيفيت نامطلوب روغن‌هاي خوراکي و بالا بودن ميزان اسيدهاي چرب اشباع و ترانس آنهاست. بسياري از تحقيقات جهاني ثابت کرده‌است با کاهش 1 درصدي دريافت اسيد چرب ترانس، شيوع بيماري‌هاي قلبي و عروقي تا 25 درصد کاهش مي‌يابد.‏روغن‌هاي اشباع نشده

دكتر راستي با اشاره به اين مطلب كه براساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني، 20تا 30درصد از انرژي مورد نياز روزانه هر فرد مي‌تواند از روغن‌ها و چربي‌ها تامين شود، مي‌افزايد: متاسفانه نتيجه مطالعه‌هاي داخلي نشان مي‌دهد ميزان دريافت انرژي روزانه از طريق اسيدهاي چرب ترانس موجود در روغن‌ها در خانوارهاي ايراني، حدود 4 درصد است؛ يعني 3 درصد بيشتر از استانداردهاي جهاني است كه با توجه به ارتباطي که بين دريافت اسيدهاي چرب ترانس و افزايش خطر ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و عروقي وجود دارد، مهم‌ترين مشکل، رعايت نکردن اين الگو و استاندارد جهاني و ابتلاي افراد به بيماري‌هاي قلبي است.‏

اين متخصص تغذيه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقدامي براي كاهش چربي‌هاي اشباع نشده در كشور انجام شده است، ياد آوري مي‌كند: الگوي مصرف روغن در كشور اصلاح‌شده و کيفيت اين محصول در سال‌هاي اخير بهبود يافته است. در سال 1380، حدود 80 درصد از خانوارهاي ايراني از روغن‌هاي جامد استفاده مي‌کردند كه خوشبختانه اين ميزان در سال 1392 به حدود 50 درصدکاهش يافته است.‏

‏ تبليغاتي هم که در مورد عوارض مصرف روغن‌هاي جامد انجام شده است، مردم را به مصرف بيشتر روغن‌هاي مايع که داراي اسيدهاي چربي اشباع و ترانس کمتري است، تشويق كرده است. البته نتايج مطالعه‌هايي که درباره مصرف کمي و کيفي انواع روغن‌هاي خوراکي در ايران انجام شده است، نشان مي‌دهد 45 درصد خانوارهاي تهراني از روغن‌هاي نباتي نيمه جامد استفاده مي‌کنند.‏در حال حاضر روغن‌هاي نيمه جامد را به‌جاي انواع جامدآن روانه بازار کرده‌اند تا بتوانند مقداري از دريافت اسيدهاي چرب ترانس و اشباع را در مردم كاهش دهند. براساس آمارهاي موجود، توليد روغن‌هاي مايع و نيمه‌جامد به ترتيب 46 و 54 درصد در سال 1390 و 52 و 48 درصد در سال 1391 بوده است. هرچند توليد روغن مايع در يکي، دو سال اخير از روغن نيمه‌جامد بيشتر بوده است، اما در حقيقت هنوز 48 درصد روغن نيمه‌جامد که داراي اسيدهاي چرب ترانس و اشباع بيشتري نسبت به روغن‌هاي مايع است، در کشور ما توليد و مصرف مي‌شود.

وي همچنين مي‌گويد: در حال حاضر استاندارد مصوب چربي ترانس موجود در روغن‌هاي توليد داخل زير 5 درصد تعريف شده است، اما کارخانه‌هايي هستند که روغن‌هايي با ترانس زير 2 درصد توليد مي‌کنند و به‌همين دليل كساني که به سلامت خود و خانواده‌هايشان اهميت مي‌دهند، بايد علاوه بر مصرف روغن‌هاي مايع و كنارگذاشتن روغن‌هاي نيمه‌جامد، روغن‌هاي مايعي را انتخاب کنند که روي برچسب آنها نوشته شده اسيد چرب ‏ترانس‌آن‌ها کمتر از 2 درصد است. از اينرو مردم بايد روغن‌هايي را که اسيد چرب ترانس بالاي 5 درصد دارند، خريداري نكنند.‏مصرف گوشت قرمز

دكتر راستي در مورد مصرف گوشت قرمز مي‌افزايد: عدم مصرف گوشت قرمز باعث کم‌خوني نمي‌شود، به شرطي که گوشت‌سفيد و منابع آهن گياهي جايگزين آن شود. به طور كلي 2 نوع آهن «هِم» و «غير هِم» وجود دارد. آهن «هِم» در گوشت‌هاي قرمز و سفيد موجود است. ميزان آهن در گوشت‌هاي مرغ و ماهي به اندازه گوشت قرمز نيست و به همين دليل اگر قرار باشد گوشت قرمز را از برنامه‌غذايي خود حذف و گوشت سفيد مصرف كنيم، لازم است ميزان مصرف منابع گياهي آهن مانند سبزي‌هاي سبز تيره نظير بروکلي را بالا ببريم.‏

‏ آهن «غيرهِم» (به نسبت متفاوتي)‌ در مواد غذايي با منشأ گياهي مانند غلات كامل، حبوبات، سبزي‌هاي برگ سبز، مغزها (پسته، بادام، گردو و فندق) و انواع خشکبار (برگه‌هلو، زردآلو، انجير، کشمش و خرما) وجود دارد. آهن «هِم» جذب بالايي دارد، در حالي که آهن غذاهاي گياهي فقط 3 تا 8 درصد جذب مي‌شود. ويتامين ‏C‏ سبزي‌هاي تازه و خام، يکي از افزايش‌دهنده‌هاي جذب آهن است و با مصرف مقداري سبزي خوردن، پياز يا انواع سالاد همراه با آبليمو يا آب‌نارنج تازه، جذب آهن «غيرهِم» افزايش مي‌يابد. ‏مصرف بيش از اندازه نمك ‏

دكتر راستي با اشاره به اين مطلب كه مصرف نمک در کشورمان 2 برابر ميزان توصيه مراكز بهداشتي جهاني شده است، مي‌گويد: مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که با کاهش ميزان نمک به ميزان 6 گرم در روز، سکته‌هاي قلبي تا 24 درصد و بيماري‌هاي قلبي عروقي تا 18 درصد کاهش مي‌يابد.

اين متخصص تغذيه مي‌افزايد: بر اساس نتايج بررسي تغذيه‌اي خانوارهاي کشور که در سال 1391 انجام شده، حدود 80 درصد آنان به صورت دائمي از نمکدان به هنگام صرف غذا استفاده مي‌کنند که بي‌ترديد اين موضوع يکي از عوامل فشار خون بالاست. در حــال حاضــر حدود 57 درصد زنان و 36 درصد مردان 60-45 سال کشور مبتلا به فشار خون هستند و روغن مصرفي در سبد غذايي هموطنان‌مان،‌حدود 31 درصد بيشتر از ميزان توصيه شده است. ‏دقت در شستشوي ميوه و سبزي ‏

مهندس امير شريف پور ـ كارشناس بهداشت مواد غذايي انستيتو تغذيه نيز در مورد مصرف ميوه و سبزي به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: مصرف ميوه و سبزي به دليل دسترسي کم، آموزش نا کافي و مسايل اقتصادي در جامعه ايراني به اندازه يک دوم نياز واقعي است و مصرف بيش از حد سموم کشاورزي نيز موجب سرطان زا شدن مصرف برخي از سبزي‌ها و ميوه‌ها مي‌شود. ‏

وي با بيان اين مطلب كه غذا مي‌تواند بسياري از بيماري‌ها را بهبود ببخشد و يا اثرات مشکل‌زا يا عوارض بيماري‌ها را کاهش دهد، مي‌افزايد: ‏ميوه و سبزي‌ به دليل وجود آنتي‌اکسيدان، املاح، ويتامين‌ها و فيبر، از گروه‌هاي بسيار مهم غذايي است که مي‌تواند احتمال بروز سرطان‌هاي مختلف و از جمله سرطان روده‌بزرگ و سينه را کاهش دهد و نيز عوارض بيماري‌ها را در راستاي بقاي بيمار، کم كند.‏

‏ ‏اين كارشناس بهداشت موادغذايي با اشاره به اينکه پاکيزه بودن ميوه و سبزي‌ها يکي از عوامل مهم جلوگيري از عوارض مخرب آن‌ها است، يادآوري مي‌کند: به دليل استفاده از سموم دفع آفات در مرحله توليد و کشت، ميوه و سبزي‌ها آلوده مي‌شوند و فارغ از اينکه کشاورز بايد بداند در چه مرحله‌اي و از چه ميزان سم استفاده کند، تا کمترين آلودگي در محصولات باقي بماند، خانواده‌ها هم بايد در شست‌و‌شوي ميوه و سبزي‌ها دقت کنند. ‏

وي ياد آوري مي‌كند: شرايط موجود نشان مي‌دهد كه ميوه و سبزي در هرم غذايي يا به اصطلاح «پنجک غذايي» طبق استاندارد سازمان جهاني خواربار (فائو) به طور مناسب مصرف نمي‌شود. به طوري كه سرانه مصرف ميوه در کشورمان 140 گرم در روز و سبزيجات 230 گرم در روز است که بين يک ـ دوم تا دو ـ سوم نياز هر فرد را تشكيل مي‌دهد.‏

مهندس شريف پور با بيان اين مطلب که تغيير الگوي تغذيه و نحوه زندگي در آمار بروز سرطان و ساير بيماري‌هاي غيرواگير بسيار مؤثر است، مي‌گويد: کنترل مزارع کشاورزي براي مصرف سموم دفع آفات گياهي کافي نيست و گاهي ممکن است چند برابر استاندارد سموم شيميايي در مزارع مصرف شود که مي‌تواند خطر بروز سرطان را افزايش دهد.‏عادت خوب غذايي ‏

به گفته پزشكان، يك عادت خوب غذايي بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد: ‏

‏- زود شام‌خوردن: يكي از عادت‌هاي خيلي خوب ما در گذشته، زود شام‌خوردن بود. مردم بعد از غروب آفتاب شام مي‌خوردند و فاصله شام تا زمان خوابيدن نيز زياد بود. در اين شرايط هضم غذا به خوبي انجام مي‌شد و بيماري‌هايي مانند گاستريت و ورم‌‌معده كمتر بود. متاسفانه اين روزها ديگر فاصله 5/2 ساعت بين شام و خواب رعايت نمي‌شود و به همين دليل بروز مشکل‌هاي گوارشي بيشتر شده است.‏

‏- مصرف فراوان سبزي‌خوردن: در سال‌هاي گذشته مصرف سبزي‌خوردن، در بسياري از مجالس باب بود و به تعداد افراد، بشقاب سبزي‌‌خوردن وجود داشت. در حالي كه امروزه، اين عادت تا حدي كمرنگ شده و سالاد جاي آن را گرفته است. ‏

گرچه مصرف كاهو و گوجه‌فرنگي خوب است و مي‌تواند هم معده را پر سازد و هم به فعاليت دستگاه گوارش كمك ‌كند، اما بهتر است مصرف سبزي‌هايي را هم که حاوي ويتامين‌هاي بسياري هستند، فراموش نکنيم. امروزه سر برخي سفره‌ها يک سبد سبزي‌خوردن مي‌بينيم اما چقدر خوب است همان‌طور که به هر کسي يک ظرف ماست اختصاص مي‌دهيم، مثل گذشته يک بشقاب سبزي‌خوردن هم كنارش بگذاريم. چون وقتي سبزي را در يک ظرف بزرگ وسط سفره قرار مي‌دهيم، دست خيلي از افراد به آن نمي‌رسد و از خير خوردن آن مي‌گذرند!

‏- مصرف موادغذايي تازه: در گذشته مردم سعي مي‌کردند سبزي‌ها و انواع گوشت را تازه استفاده کنند اما امروزه همه نوع موادغذايي را فريز يا کنسرو مي‌کنند. مساله اينجاست که عمر مواد مفيد غذايي پخته شده در فريزر نصف مي‌شود. بنابراين،فريز‌كردن براي استفاده درازمدت، از مواد غذايي روش مناسبي نيست. اگر سبزي‌خام را بتوان 6 ماه در فريزر نگهداري کرد، حداکثر زمان براي نگه‌داشتن سبزي‌پخته 3 ماه است.

- مصرف کمتر گوشت‌قرمز: در گذشته مصرف گوشت‌قرمز كمتر بود و در وعده شام بيشتر غذاهاي حاضري مصرف مي‌شد. اما امروزه متاسفانه ميزان مصرف گوشت‌قرمز بالاتر رفته است. مصرف گوشت‌قرمز براي هيچ‌كس در شرايط عادي ممنوع نيست، بلكه بايد محدوديتي در مصرف آن اعمال شود. البته گوشت سفيد به نوع قرمز آن ارجحيت دارد و بايد حداقل به نسبت مساوي مصرف شود. ‏

خيلي‌ها تصور مي‌كنند خوردن هرچه بيشتر منابع غذايي حاوي آهن، باعث رفع سريع‌تر كم‌خوني آنها مي‌شود، در حالي كه 48 ساعت زمان لازم است تا آهن موجود در حد نياز جذب شود و بقيه دفع مي‌شود. بنابراين افرادي كه به اين ماده‌معدني بيش از ديگران نياز دارند، بايد به اين فاصله زماني توجه كنند تا آهن بيشتري مورد استفاده بدنشان قرار گيرد.پنجشنبه یکم اسفند 1392-21:47 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
«مديريت دولتي» در ايران دوران ساسانيان

روزنامه اطلاعات صفحه 8 ضمیمه تاريخ خبر: پنج‌شنبه يكم  اسفند 1392 - 20 ربيع الثاني 1435ـ 20 فوريه  2013ـ شماره  25815

«مديريت دولتي» در ايران دوران ساسانيان

بيستم فوريه 1932 «تاراپور»در شهر بمبئي هند «آيين مديريت و نامه نگاري دولتي ايران» در دوران ساسانيان را از روي يك نسخه اصل دوباره نويسي و منتشر كرد . اين آيين نامه يك بخشنامه (دستور العمل) اداري بود كه در دوران سلطنت خسروانوشيروان ساساني براي مقامات دولتي ارسال شده بود تا رعايت كنند. اين روش مديريت دولتي پيش از دوران زمامداري خسروانوشيروان وجود داشت. در اين آييــن نـامه كهن، به مقامات دولتي و كارمندان سازمان هاي عمومي تاكيد شــده بود كـه در گزارش ها و نامه هاي اداري از تعارفات معمول دست بردارند، ملاحظات را كنار بگذارند، روشن بنويسند، لفاظي نكنند، و توجه داشته باشند كه اگر گزارش خلاف واقع بدهند به سختي مجازات خواهند شد. قسمت بيشتر اين آيين نامه مربوط به چگونگي مديريت است و درآن، روي لزوم بازرسي و تشويق و تنبيه كارمندان و توجه به نظر آنان تاكيد شده است. رشوه گيري در اين آيين نامه خطرناك ترين خيانت به كشور و مردم به حساب آمده كه مجازات سنگين و محروميت خواهد داشت. ترتيب اثردادن به درد دل هاي مراجعان و پذيرفتن و احترام كردن آنان از نكات مهم اين آيين نامه است. اين آيين نامه در موارد متعدد روي جمع آوري ماليات و منصفانه بودن آن و خصوصيات ويژه ماموران ماليه و خودداري از به مقاطعه دادن امر جمع آوري ماليات ها تاكيد كرده است. در اين آيين نامه مديران دولتي را از تبعيض و افاده و بي اعتنايي به مردم بر حذر داشته شده اند و... از نكات جالب اين آيين نامه كه نهايت پيشرفته بودن ايران عهد باستان در دانش اداري را منعكس مي كند؛ ضابطه دادن نمره منفي به مديران و كارمنداني است كه در انجام وظيفه سهل انگاري و قصور كنند كه رسيدن نمرات منفي به ميزان معيّن باعث بركناري مدير يا كارمند مي شد. بايد توجه داشت كه مورخان كارشناس رويدادهاي عهد باستان، ايران را به داشتن روش پيشرفـته و كارآمد براي ادارات عمومي ستوده اند. اين آيين نامه توسط مهاجران پارسي قرون هفتم و هشتم ميلادي به هند برده شده بود كه به دست «تاراپور» افتاد.پنجشنبه یکم اسفند 1392-21:46 |   | مسعود بوجاری | گروه تاریخی |لینک به نوشته
سرنوشت دل دادن به هر چه غیر از خدا سقوط است

نقل است: جاذبه نزدیک  شدن به آن درخت ممنوعه در بهشت وعاقبت خوردن میوه آن و یا وسوسه  خوردن دانه گندم آدم را از بهشت به زمین کشید ، به هر حال سرنوشت دل دادن به هر چه غیر از خدا سقوط است .

به نام آن که لب را خنده بخشید /  دلی از مهر خود آکنده بخشید *

به نام آن که گلبرگ تبسم / به لب های شما و بنده بخشید *

دست و یاد خدا همراهتان و آغوش گرم و مهربان او در سرمای سختی های روزگار پناهگاه تان*چهارشنبه سی ام بهمن 1392-23:40 |   | مسعود بوجاری | گروه اخلاقی |لینک به نوشته
زندگى براى عدالت ، استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان

زندگى براى عدالت

بهتر است از آخر شروع کنیم. غروب آویزان شاخه ها بود که دکتر «ناصرکاتوزیان» جمله آخرش را گفت. جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد... - دکتر ناصر کاتوزیان؛ متولد تهران 1310-
- -ملقب به پدر علم حقوق ایران
- متولد: ۱۳۱۰. تهران محله دردار
- تحصیل دوران ابتدایى در دبستان اقبال خیابان «شهباز»
- تحصیل در دبیرستان علمیه طى مى کند
- انتخاب رشته ادبى در کلاس ششم و دریافت مدال درجه ۲علمى به عنوان شاگرد اول رشته ادبی
- انتخاب رشته حقوق در تحصیلات دانشگاه
 -انتشار اولین مقاله حقوقی در مجله کانون وکلا ۱۳۳۲
- ریاست دادگاه اراک ، معاون ادارى و حقوقى دادگسترى و مستشار دادگاه استان از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵
- اولین دانشجوی فارغ التحصیل مقطع دکترای حقوق(خصوصی) در ایران
-دفاع از رساله دکترا در رشته حقوق باعنوان «وصیت» ۱۳۳۹
- تدریس در دانشگاه تهران با درجه استادیاری۱۳۴۳ 
- کسب درجه استادی تمام وقت گروه حقوق خصوصی و اسلامی با پایه یک استادی ۱۳۵۱
- مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۵۴
- آشنایی و تسلط به زبان عربى ،فرانسه و انگلیسى
- دست اندرکار تدوین پیش نویس اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
- نگارش بیش از40  جلد اثر تألیفى و تحقیقى و چاپ دهها مقاله پژوهشی
- برخى از آثار او عبارتند از :
۱. مقدمه علم حقوق، (تاکنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد)، آخرین ناشر شرکت سهامی انتشار، (۱۳۸۱ به بعد) ۲. کلیات حقوق، نظریه عمومی، شرکت سهامی انتشار، (۱۳۷۹ به بعد) ۳. فلسفه حقوق (۳ج)، شرکت سهامی انتشار، (۱۳۷۷ به بعد) ۴. قواعد عمومی قراردادها (۵ ج)، شرکت سهامی انتشار،(۱۳۷۲به بعد). ۵. عقود معین (۴ج)، شرکت سهامی انتشار و کتابخانه گنج دانش، (۱۳۶۴ به بعد) ۶. نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.۷. خانواده (۲ج)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.۸. اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰.۹. ابقاع، نظریه عمومی ـ ابقاع معین، نشر دادگستر، (۱۳۷۰ به بعد) الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، (۲ج)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.۱۱. تحولات حقوقی خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.۱۲. مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.۱۳. قانون مدنی در نظم کنونی، نشر میزان، ۱۳۸۲.۱۴. اموال و مالکیت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.۱۵. وصیت در حقوق مدنی ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.۱۷. حقوق انتقالی، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.۱۸. گامی به سوی عدالت، (۲ج)، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹.۱۹. توجیه و نقد رویه قضایی، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.۲۰. عدالت قضایی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.۲۱. اثبات و دلیل اثبات(ج۱)، نشر میزان، ۱۳۶۲; (ج۲) ۱۳۸۳.۲۲. گذری بر انقلاب ایران، شخصی، ۱۳۶۰.۲۳. درسهایی از عقود معین (۲ج)، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.۲۴. دوره مقدماتی، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر میزان،۱۳۸۰.۲۵. اعتبار امر قضاوت شده. ۲۶. وقایع حقوقی. ۲۷. آزادی اندیشه و بیان، سازمان ملل . ۲۸. مسوولیت ناشی از عیب تولید، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.۲۹. سفته، وصیت و ارث، دوره مقدماتی، نشر دادگستر. ۳۰. مبانی حقوق عمومی. ۳۱. گویاتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران و ...
بهتر است از آخر شروع کنیم. غروب آویزان شاخه ها بود که دکتر «ناصرکاتوزیان» جمله آخرش را گفت. جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است.(این مقاله 10 سال پیش نوشته شده است) با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. «امیرناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است. ده سال پیش از آنکه رضاشاه اریکه قدرت را به قماش انگلیس و دارودسته متفقین بسپارد.
او درباره ۷۳سالگى اش با خنده مى گوید: «به نظر شما زیاداست اما اگر ۷۳ساله باشید متوجه مى شوید که چقدر کم است» .
خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى باسابقه و کهن در تهران است و نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است. «گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند و این فامیل را از شاهنامه مى گیرند. آنجا که مى گوید «گروهى که کاتوزیان خوانى اش‎/ به رسم پرستندگان دانى اش» و این شعر فردوسى است.» چرا دکتر ناصر کاتوزیان رشته حقوق را انتخاب کرده است؟ دلیلش براى این کار متواضعانه است. مى گوید: «اتفاق باعث آشنایى من با علم حقوق شد.» و همین اتفاق باعث مى شود تا سرآمد دوران خود دراین رشته شود و شاید اگر او کاپیتان تیم والیبال مدرسه اش نمى بود و اصرار مدیرمدرسه براى حفظ این دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمى شد. «و البته اتفاق تنها هم نبود. بعدها که وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم کاملاً راضى بودم و به آن افتخارمى کنم.» شاید انتخاب رشته حقوق درخانواده کاتوزیان یک سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهیر این خانواده براى ادامه تحصیل خود رشته حقوق را انتخاب مى کنند و خود استاد دراین باره مى گوید: «خانواده ما بیشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ماقبل از من هم به حقوق خیلى علاقه مند بودند. حتى یکى از قوم و خویش هاى ما اول دانشکده پزشکى را انتخاب کردو بعد پشیمان شد و درانگلستان اقتصاد سیاسى را برگزید.» و البته منظور استاد کسى نیست جز «محمدعلى کاتوزیان » که بسیارى از آثارش در ایران چاپ شده و مورداستفاده قرارمى گیرد. خواسته هاى مغفوله خاندان کاتوزیان البته نقش فراوانى درهدایت استاد به رشته حقوق داشته و خود نیز معترف این ماجراست. زراندوختن و جمع ثروت صفتى نیست که اهالى علم و تحقیق را تحریک کند و این روحیه البته از ویژگیهاى دکتر کاتوزیان هم هست. چنانکه پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
«روزى که لیسانسم را گرفتم، درس وصیت را که درس بسیار مشکلى هم بود، در کتابهاى فقهى هم مى دیدم که البته مفصل ترین مبحث آن کتابها هم همین مسأله وصیت است. این انگیزه که بتوانم در باب این مسأله تحقیق کنم، باعث شد تا از همان روزى که قلم دانشجویى را زمین گذاشتم، قلم تألیف را به دست بگیرم.» «من هم مثل هر جوانى در آن ایام آرزویى داشتم. من همیشه آرزو داشتم تا یک نویسنده و محقق بزرگ شوم. هیچ وقت آرزو نداشتم یک ثروتمند بزرگ یا یک سیاستمدار مشهور یا یک قدرتمند واقعى شوم.» آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است. او از کارهاى خود به معناى واقعى راضى نیست و در جواب این سؤال کلیشه اى که اگر دوباره به دنیا بیایید، آیا همین مسیر را طى خواهید کرد؟ مى گوید: «اگر دوباره به دنیا بیایم، دوست دارم کارهاى قبلى ام را ادامه دهم.» بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ چرا خیلى از آنها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.» دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى مان از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند. اول آنکه حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.
اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد. و اما دلیل دیگر این عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است  «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند.»
از نظر او ما براى اینکه بتوانیم از یک نظر حقوقى مدرن و کارآمد برخوردار باشیم باید ابتدا جامعه مان عادت کند به اینکه قانون را درست اجرا کند و بعد از آن وقتى که به قانونگرایى کامل رسیدیم آن زمان بهترین زمان براى یافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانین ـ در جهت بهبود شرایط زیست اجتماعى ـ و تنظیم دوباره آنها در استنباطها براى رسیدن به عدالت واقعى خواهد بود.
دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى هم در این باره به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطیت را آراى متضادى مى داند که قضات آن زمان صادر مى کردند و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود را عامل اصلى آن قیام مى داند. دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:
«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد مطمئناً اندیشه شکوفا نخواهد شد»
 و این یکى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگینى سالیان دور و دراز حکومتهاى مستبد در تاریخ ایران بر رفتار و سکنات ما سایه انداخته است و ما هنوز تحت تأثیر بیش از چند هزار سال استبدادى هستیم که در تاریخ مان به ثبت رسیده و تازمانیکه سنگینى این سایه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»
- این مقاله ابتدا در مجموعه مهرگان و در جشن نامه مشاهیر معاصر ایران ؛ به دبیری محسن شهرنازدار تهیه و منتشر شده است. پروژه مهرگان که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ، در موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران به انجام رسید؛ به معرفی مشاهیر نسل سوم ایرانی یعنی متولدین 1290 تا 1330 خورشیدی می پرداخت. بخشی از این پروژه در قالب کتاب منتشر شده است.یکشنبه بیستم بهمن 1392-22:8 |   | مسعود بوجاری | گروه حقوقی |لینک به نوشته
دروغ در لباس راست خود را جلوه میدهد

نقل است : روزی دروغ به راست گفت بیا تا برویم در دریا شنا کنیم ، راست از روی صداقت پذیرفت و به همراه او به کنار دریا رفت ، و تا راست لباس هایش را برای شنا درآورد ، دروغ لباس های او را برداشت و پوشید و فرار کرد * بدینسان از آن زمان دروغ در لباس راست خود را جلوه میدهد . دوشنبه چهاردهم بهمن 1392-23:20 |   | مسعود بوجاری | گروه اخلاقی |لینک به نوشته
قاضي سراج: تعقيب مجرمان يقه سفيد با مانع جدي روبروست ‏

تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره  25799 ص13
قاضي سراج: تعقيب مجرمان يقه سفيد با مانع جدي روبروست ‏


سرويس شهرستانها: رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به دستور رئيس جمهوري براي مقابله با ويژه خواري و هماهنگي قوه قضائيه و قوه مجريه، گفت: درباره فساد اقتصادي تاکنون چند جلسه در رياست جمهوري برگزار شده و با هماهنگي به زودي حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون مي‌کشيم.

ناصر سراج در آيين معارفه رئيس اداره کل بازرسي استان کرمان با اشاره به وجود بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در کشور، بيان کرد: بيشتر اين پرونده‌ها نياز به شکايت حقوقي دارد که متأسفانه بانک‌ها حاضر نيستند روال رسيدگي را مطرح و دنبال کنند.

وي اضافه کرد: متاسفانه در بانک‌ها عزمي براي وصول معوقات نيست و بانک‌ها به دستگاه قضايي مراجعه و پيگيري نمي‌کنند و اين در حالي است که ما آمارها را به «ريز» داده‌ايم؛ بنابراين قوه قضائيه به عنوان مرجع عاليرتبه قضايي چه بايد بکند؟

او يادآور شد: بانک مرکزي اعلام کرد که 61 نفر، از 100 ميليارد تومان تا هزار ميليارد تومان بدهکار هستند و کميسيون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار ميليارد تومان در اختيار 30 نفر است و بايد از بانک‌ها سؤال کرد براي وصول اين معوقات چه اقداماتي را انجام داده‌اند.سراج درباره جرم يقه سفيدها افزود: جرم يقه سفيدي حاکي از درک عميق بزهکاران اين جرائم و نيز ضعف علمي و عملي بزه ديدگان است.بزهکار يقه سفيد با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعي و سياسي بالا و در پناه ظاهر فريبنده و استعداد علمي خود به ارتکاب جرائمي از جمله اختلاس، پولشويي، جعل درآمدهاي کلان مالي و وجاهت بخشي صوري به درآمدهاي نامشروع خود دست مي‌زند.

وي ادامه داد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، رقم سياه (کشف نشده) در جرائم يقه سفيدي بالا است و بنابراين بيشترين گونه اين جرائم در آمارهاي رسمي وارد نمي‌شود و دليل آن در دشواري کشف جرم يقه سفيدي است البته جرائم شهروندان عادي برخلاف يقه سفيدها آشکارتر است.

وي افزود: مجرم يقه سفيد حتي در فرض کشف جرم و دستگيري، با جعل اسناد و مدارک و سند سازي‌ها و پشت هم‌ اندازي‌ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلاي سرشناس سعي در قانوني جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم يقه سفيدي اصولا درباره سوء استفاده برخي افراد از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ويژه واقع مي‌شود.

سراج اضافه كرد:‌ جرم يقه سفيدي، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصيت حقوقي مرتکب از شخصيت حقيقي وي ارجح است و در واقع اينها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غير انساني دارند و به چيزي جز مطامع مالي و نفساني خود نمي‌انديشند.

وي با اشاره به اين مطلب که مجرمان يقه طلايي در کشور ما به دانه درشت‌ها اشتهار دارند، گفت: اين افراد زودتر از چنگال عدالت مي‌گريزند.

رئيس سازمان بازرسي به مشکلات تعقيب و محاکمه مجرمان يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشکلاتي مواجه است و اين مجرمان ظاهري موجه و باطني فاسد دارند و افراد فرصت طلبي هستند که از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حکومتي يا با خوش خدمتي به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به اين ترتيب اين افراد براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي‌کنند و به طور کلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشکلات جدي روبرو است.سراج اظهار داشت: آنها در توضيح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وي که انگيزه خدمت به نظام است استناد مي‌کنند و به شاکي و اعلام کننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسئول يا طرح‌هاي خدمت‌رساني مطرح مي‌کنند.

وي تاکيد کرد: اين متهمان سعي مي‌کنند از حضور در مراجع قضايي خودداري کنند يا صلاحيت قاضي يا فرايند تعقيب و نحوه احضار و رسيدگي را زير سؤال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار، وانمود کنند که هدف از اين احضارها، تخريب و تضعيف برخي دستگاه‌هاي دولتي يا مسئولان است.

او در جمع خبرنگاران با اشاره به اين‌كه بانک‌ها هزار ميليارد تومان معوقات دارند اما حاضر نيستند دادخواست عليه بدهکاران دهند، افزود: قوه قضائيه در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، شرکت فعالي دارد. قوه قضائيه در دوره قبل به دلايلي در نشست‌هاي ستاد مبارزه با فساد اقتصادي شرکت نمي‌کرد و مي‌دانست که تأثيري ندارد.‏وي افزود: در دولت جديد اين ستاد به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري تشکيل مي‌شود و معاون اول قوه قضائيه، رئيس کل بازرسي و دادستان مرکز استان تهران و وزراي حوزه اقتصادي نيز

در آن حضور دارند.

codex01xشنبه دوازدهم بهمن 1392-20:8 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
*اجراي طرح مکنا ‏


تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره   25799 ص 13

*اجراي طرح مکنا ‏


‏ فرمانده نيروي انتظامي دراين همايش گفت: طرح مکنا (مديريت کيفيت نيروي انتظامي) اکنون در يک هزار کلانتري کشور آغاز به کار کرده ..........................
فرمانده ناجا درحاشيه اين همايش گفت: قرار دادن نيروي انتظامي در کنار مفسدان اقتصادي کج سليقگي است.

وي درباره بدهي 185 ميليون دلاري به دولت اظهار داشت: شرايطي پيش آمد تا بتوانيم در فروش نفت به دولت کمک کنيم و رئيس‌جمهوري وقت به ما گفت اگر مي‌خواهيد کسري 11 درصدي بودجه خود را تامين کنيد، نفت بفروشيد و از اين طريق بودجه را تامين کنيد.وي با بيان اين‌که اين کار به صورت قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام شد....................................................................................................شنبه دوازدهم بهمن 1392-20:7 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
دادستان كل كشور: معوقات بانکي 2 برابر شده است


تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره    25799 ص13
دادستان كل كشور: معوقات بانکي 2 برابر شده است

سرويس خبر: ميزان معوقات بانكي در سال 90 بانکي 50 هزار ميليارد تومان بودکه اين رقم براساس گفته‌ها امسال به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است. وقتي بانک‌ها براي پول‌هايشان دل نمي‌سوزانند و از مديران بازخواست نمي‌کنند، پليس و دستگاه قضا بدون شکايت نمي‌توانند وارد موضوع شوند. چرا سيستم‌هاي نظارتي بانک‌ها به وظايفشان عمل نکردند که امروز شاهد افزايش دو برابري معوقات بانکي هستيم.حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور در مراسم پاياني همايش «پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازماني» با بيان اين مطلب افزود: در پرونده ميلياردي نفتي حتي مسئولان شکايت هم نکردند فقط در يک برگه نوشتند اين فرد حدود 8 هزار ميليارد تومان بدهکار است و اگر صلاح مي‌دانيد او را ممنوع الخروج کنيد. در اين پرونده مدعي العموم وارد موضوع شد و اين فرد را بازداشت کرد.شنبه دوازدهم بهمن 1392-20:5 |   | مسعود بوجاری | گروه اجتماعی |لینک به نوشته
همکلاسی‌های « ماهان» موی سر خود را تراشیدند


تاريخ خبر: دوشنبه 7 بهمن 1392 -25 ربيع الاول 1435ـ 27 ژانويه  2013ـ شماره  25795روزنامه اطلاعات
همکلاسی‌های « ماهان» موی سر خود را تراشیدند
 

مریوان: ۲۳ دانش آموز کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت، همکلاسی «ماهان رحیمی» دانش آموز بیمار مریوانی به نشانه ابراز همدردی با دوست و همکلاسی خود موی سرشان را تراشیدند.این دانش آموزان دیروز به پیروی از حرکت

«محمد علی محمدیان» معلم کلاس خود، موی سر خود را از ته زدند.

محمدیان در این باره گفت: از همان روزهای اولی که بنده موی سرم را زدم تمام دانش آموزان برای تراشیدن موی سرشان اظهار آمادگی کردند اما به دلیل سرمای هوا مانع از این اقدام آنها شده بودم.دوشنبه هفتم بهمن 1392-20:10 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته
دوست فيس‌بوکي جنايت آفريد *** پدر کشی ؟؟؟؟


تاريخ خبر: يكشنبه 6 بهمن 1392 -24 ربيع الاول 1435ـ 26 ژانويه  2013ـ شماره 
25794
روزنامه اطلاعات صفحه 13
 اخبار حوادث

دوست فيس‌بوکي، جنايت آفريد

سرويس حوادث:‌ دختري كه با همدستي دوست فيس بوكي‌اش نقشه قتل پدرش را براي تصاحب اموال او و ازدواجش اجرا كرده اما در ارتكاب قتل برادرش دچار ترديد شده بود با تحقيقات پليس آگاهي تهران به همراه عامل جنايت بازداشت شد.

كارآگاهان پليس جنايي تهران عصر آخرين روز دي به دنبال اطلاع از قتل مردي درطبقه سوم يک ساختمان به همراه بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران درمحل حاضر شدند و مشخص شد صاحبخانه پنجاه وپنج ساله براثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده است.

در ادامه تحقيقات مشخص شد مقتول به همراه دو فرزند خود (دختر 18 ساله و پسر 15 ساله) در طبقه سوم زندگي مي‌کند و مادر و خواهر مقتول نيز در طبقه اول ساختمان سکونت دارند و طبقه دوم نيز در اختيار مستأجر است.

در مراحل نخست بازجويي با وجود آن‌که مرجان (متهم) اصرار بر آن داشت که قتل پدرش توسط دو مرد نقابدار انجام شده و برادرش به نام بهزاد هم اظهارات او را تأييد مي‌کرد، اما برخي تناقضات موجود در سخنان مرجان، سبب شد كه او به عنوان مظنون اصلي به پليس آگاهي تهران منتقل شود.

سرهنگ محمديان رئيس پليس آگاهي تهران در اين باره افزود: اين دختر دربازجويي‌هاي بعدي اعتراف كردكه قتل به درخواست وي و توسط جواني به نام امير كه حدود يک ماه قبل از طريق فيس بوک با او آشنا شده انجام شده است.

سرهنگ محمديان اضافه كرد: با اعتراف‌هاي مرجان، امير نيز درمنطقه تهرانپارس شناسايي و دستگير شد و دربازجويي به صراحت با اعتراف به ارتکاب جنايت و تلاش براي ارتکاب دومين جنايت (قتل برادر مرجان)، تمام اظهارات مرجان را تأييد کرد.

اين دو متهم با صدور قرار قانوني دربازداشت به سرمي برند.یکشنبه ششم بهمن 1392-20:46 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته
تصوير معلم مريواني و شاگردش نقش تمبر شد

روزنامه اطلاعات 2  بهمن 1392
تصوير معلم مريواني و شاگردش نقش تمبر شد


سرويس خبر: ‌اداره کل پست استان کردستان در پي اقدام انساندوستانه معلم مريواني که با هدف همدردي با شاگرد بيمارش، موهاي سرش را تراشيد اقدام به چاپ تمبر اختصاصي اين معلم و شاگرد کرد.

مديرکل پست استان کردستان گفت: اين تمبر حاوي عکسي از «محمد علي محمديان» معلم و «ماهان رحيمي» شاگردش است که بر روي نيمکت کلاس نشسته اند.

فاتح احمدي افزود: در کنار عکس اين معلم و شاگرد نوشته‌اي هم با عنوان « همدردي معلم مريواني با شاگردش ستودني است» درج شده است.چهارشنبه دوم بهمن 1392-22:44 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته
رئيس جمهوري امروز به «داووس» مي‌رود

روزنامه اطلاعات 2 بهمن 1392 صفحه 2
رئيس جمهوري امروز به «داووس» مي‌رود
دکتر روحاني در يك دهه اخير نخستين مقام عاليرتبه ايراني است كه به داووس دعوت شده است

رئيس جمهوري صبح امروز در اولين سفر اروپايي خود و براي شرکت در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد به سوييس سفر مي‌کند.

به گزارش ايسنا، اجلاس داووس از بزرگترين و مهمترين نشست‌هاي سالانه اقتصادي در دنيا است که ازامروز با موضوع شکل دهي دوباره به جهان، نتايجي براي جامعه ، سياست و تجارت برگزار مي‌شود و روحاني در يک دهه اخير نخستين مقام عاليرتبه‌ ايراني است که در اجلاس جهاني اقتصاد سخنراني مي کند.

آخرين بار که ايران يک مقام عالي رتبه را به داووس فرستاد سال 2004 بود که حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسبق کشورمان در آن شرکت کرد. در سال 2010 منوچهر متکي وزير خارجه وقت ايران به داووس رفت.

پيش بيني مي‌شود که در اين اجلاس بيش از 40 مقام عالي رتبه‌ جهان شرکت کنند. طبق پيش بيني‌هاي انجام شده ديدار با دبير کل مجمع جهاني اقتصاد ، ديدار و گفتگو با تعدادي از مقامات عالي رتبه‌ شرکت کننده در اين اجلاس، مصاحبه با چندين شبکه‌ خبري، نشست با مديران ارشد رسانه‌هاي بين‌المللي، مقامات اقتصادي، صاحبان صنايع، شرکت هاي مهم بين‌المللي و مصاحبه فريد ذكريا در شبكه خبري «سي ان ان» آمريكا با دكتر روحاني از ديگر برنامه هاي رئيس جمهوري در جريان اين سفر است.

قرار است که رئيس جمهور ي فردا در اين اجلاس سخنراني کند.مجمع جهاني اقتصاد براي اولين بار در ژانويه سال 1971 و در شهر داووس سوييس راه اندازي شد. "کلاوس شواب" موسس مجمع جهاني اقتصاد که يک آلماني تبار است، بعد از تاسيس اين مجمع به عنوان استاد در دانشگاه ژنو مشغول تدريس شد ومجمع مديريت اروپايي که يک سازمان غير انتفاعي بود را در ژنو راه‌اندازي کرد .

وي با کمک اين مجمع سران تجاري و صنعتي اروپا را هر سال در ماه ژانويه به داووس فرا مي‌خواند.

در سالهاي بعد، جلسات منطقه‌اي در کشورهاي مختلف جهان بعد از برگزاري اجلاس سالانه داووس به برنامه کاري اين مجمع اضافه شد و از سال 1979 مجمع مديريت جهاني انتشار گزارش رقابت اقتصادي جهاني را نيز بر عهده گرفت.

در سال 1987 «مجمع مديريت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهاني» تغيير نام داد و با توسعه حوزه کاري خود تلاش کرد اختلافات و مشکلات جهاني را با ايجاد يک پلت فرم بين‌المللي حل کند.مجمع جهاني داووس يکي از ارگانهاي اقتصادي جهان است که ضمن ايجاد فرصت شغلي براي مردم سراسر جهان درآمد کلاني نيز دارد.

درآمد اين مجمع از پرداخت حق عضويت ثابت شرکت هاي بزرگي که در فهرست هزار شرکت برتر جهان جاي دارند و پرداخت وجوهي توسط متقاضيان شرکت در جلسه تامين مي شود . بسياري از حاضران اين مجمع- به استثناي اعضا - هر سال براي حضور در اين عرصه اقتصادي و حضور در جلسات مختلف آن مبالغي پرداخت مي کنند که اين به صندوق داووس اضافه مي شود.

داووس در سال هاي اخير همواره منشا بروز تحولات بزرگ سياسي و اقتصادي در دنيا بوده است. اتفاقاتي نظيرتدوين سياست اصلاحات اقتصادي در چين، خاتمه جنگ بين ترکيه و يونان، مذاکره مستقيم ميان مقامات ارشد کره شمالي و جنوبي و همچنين آلمان شرقي و غربي، امضاي پيش نويس تفاهمنامه مشترک در مورد نوار غزه ميان وزير امور خارجه رژيم اشغالگر قدس و ياسرعرفات، ايجاد صندوق کمک به آفريقا، ايجاد منطقه آزاد تجاري خاورميانه با آمريکا از جمله دستاوردهاي اجلاس داووس در 20 سال اخير است.

codex01x

page01چهارشنبه دوم بهمن 1392-22:42 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته
قدردانی صمیمانه وزیر آموزش و پرورش از معلم فداکار مریوانی

روزنامه اطلاعات
قدردانی صمیمانه وزیر آموزش و پرورش از معلم فداکار مریوانی
 

وزیر آموزش و پرورش، از محمد علی محمدیان معلم فداکار مریوانی تقدیر کرد.

به گزارش مهر، علی اصغر فانی در دیدار با محمدعلی محمدیان معلم پایه دوم دبستان شیخ شلتوت شهر مریوان و ماهان رحیمی دانش آموز بیمار گفت: مردم هزینه درمان ماهان رحیمی را متقبل شده‌اند و امیدواریم که مسئولان درمان هم به خصوص وزیر بهداشت، در درمان این دانش‌ آموز عزیر کوشاباشند.

همچنین در این دیدار محمد علی محمدیان معلم مریوانی نیز علت تراشیدن موی سر خود را همدردی با دانش‌آموز خود که به دلیل اختلال در سیستم ایمنی بدن دچار ریزش مو شده بود اعلام داشت.

این معلم مریوانی در ادامه با اشاره به این که هدف اصلی این حرکت نوعی همدلی با دانش‌آموزش محاسبه می‌شود ادامه داد: معلمی شغل انبیاست و کار اصلی وی ترویج اخلاق حسنه، آموزش و تربیت است و در این راه باید از تمام وجود مایه گذاشت، کودکان روحی لطیف و سرشار از محبت دارند که باید به آنها نحوه ابراز آن را یاد داد تا بتوانند در آینده نه چندان دور با ابراز به موقع این محبت و عشق به یاری همنوعان خود بشتابند. ماهان رحیمی دانش‌آموز کلاس دوم دبستان در این دیدار به فداکاری معلم خود تاکید کرد و گفت: می خواهم در آینده همانند آقای محمدیان معلمی فداکار شوم.

ماهان رحیمی دانش آموز کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت مریوان به دلیل اختلال در سیستم ایمنی بدن، موهای سرش ریخت و تاکنون دلیل آن نیز مشخص نشده و معلمش نیز به جهت تقویت روحیه این دانش آموز اقدام به تراشیدن موهای سر خود کرد. به دنبال رسانه ای شدن این اقدام معلم مریوانی، رئیس جمهور دستور داده است که از این معلم تقدیر شود.یکشنبه بیست و نهم دی 1392-20:28 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته
دو كلمه حرف حساب

روزنامه اطلاعات 28 دی 92
سرمقاله
دو كلمه حرف حساب
عليرضا خاني

دولت در لايحه بودجه 93 ميزان افزايش دستمزد كاركنان خود را براي سال آينده 18 درصد محاسبه كرده است و اين هنگامي است كه ميانگين نرخ تورم اعلام شده توسط دولت براي سال جاري در حدود 35 درصد است. مقايسه اين دو آمار نشان مي‌دهد كه دولت مي‌خواهد سال آينده فقط معادل نيمي از تورم امسال را به حقوق كاركنان خود اضافه كند. به عبارت ديگر، فقط نيمي از قدرت خريد از دست رفته حقوق‌بگيران را دولت جبران خواهد كرد.

اما نكته مهم تر اينكه تورم، يك فرايند است و يك عدد سالانه نيست. به عبارتي حداقل ماه به ماه شاخص قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، اما افزايش دستمزد حقوق‌بگيران (چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوص) سالانه است، اين بدان معناست كه كارفرمايان اعم از دولتي و خصوصي هميشه يك سال از جبران قدرت خريد از دست رفته كارگران و كارمندان عقب هستند.

شايد برخي خوانندگان از اينكه نگارنده در اين ستون وارد مبحث حقوق كارمندان و كارگران شده اندكي تعجب كنند، اما اصلاً جاي تعجب نيست. جاي تعجب آنجاست كه هزينه زندگي مردم، كم و بيش با متوسط هزينه زندگي كشورهاي توسعه يافته يكي شده است اما حداقل دستمزد براي همين امسال حدود 480 هزار تومان اعلام مي‌شود.

مسئولاني كه دست به كار تعيين مزدها براي كاركنان دولت و بخش خصوصي هستند، لابد مي‌دانند كه 480 هزار تومان يعني حدود 160 دلار. بهاي كالاهاي سرمايه‌اي را نمي‌آوريم، اما قيمت يك كيلو گوشت در سرزمين ما دست‌كم 30 هزار تومان است كه مي‌شود 10 دلار. مسئولان محترم بايد پاسخ دهند كه در كدام كشور دنيا كه بهاي يك كيلو گوشت 10 دلار است ميزان دستمزد ماهانه يك كارگر كه بايد يك خانوار را با آن اداره كند 160 دلار است؟

مگر نه اين است كه اگر خودمان را به غفلت نزنيم، امروز با دستمزد ماهانه يك كارمند يا كارگر دون پايه حتي نمي‌شود يك زندگي ساده را 10 روز اداره كرد. آيا مسئولان ـ چه گذشته و چه حال ـ از اين بابت به مردم مديون نيستند؟

درست است كه سازوكار اقتصاد كشور معيوب است و متأسفانه در ساليان اخير معيوب‌تر شده، اما واقعاً تا كي اين ندانم‌كاري‌ها و سوءمديريت‌ها بايد بر دوش ضعيف‌ترين و بي‌پناه‌ترين اقشار جامعه باشد؟ چند سال بس است؟ هر مديري كه آمد، گفت كه قبلي‌ها بد كردند و ما آمده‌ايم همه چيز را درست كنيم و محرومان جامعه را نجات دهيم و به قول سعدي «رفت و منزل به ديگري پرداخت» و وقتي مدير بعدي آمد درست همان حرف‌ها را درباره قبلي‌ها زد و اين در شرايطي بود كه بار تورم كمرشكن و انباشته شده قبلي، بر دوش اقشار ضعيف جامعه بيشتر از قبل بود.


درست است كه دولت جديد نوپاست و وارث ويراني‌هاي گذشته است، اما اين از مسئوليت دولت در برابر جفاهايي كه بر مظلوم‌ترين قشرهاي كشور وارد شده، كم نمي‌كند. دولت مدعي است كه براي كنترل تورم بودجه را انقباضي بسته است و براي همين بيشتر از 18 درصد نمي‌تواند حقوق‌ها را افزايش دهد. آيا اين توجيه درستي است؟ آيا فقيرتر شدن حقوق‌بگيران را در شرايطي كه نرخ تورم 2 برابر اين رقم است، توجيه و مشروع مي‌كند؟ خوب بود متوليان بودجه‌نويسي دولت، يكبار ديگر بندهاي بودجه را مي‌ديدند و دقت مي‌كردند كه چه بودجه‌هايي براي چه برنامه‌هايي كه اساساً وظيفه دولت نيست، منظور مي‌شود. مثل نهادهاي غير دولتي كه كار فرهنگي ـ تبليغي مي‌كنند، در عين حال دولت نمي‌تواند دستمزد كارمنداني را كه قدرت خريد و قابليت زيست‌شان به طرز محسوسي كم مي‌شود، دست كم به اندازه نرخ تورم جبران كند!

آقايان، اين سخن حقي است كه كارمندان و بازنشستگان آبرودار مرتب مي‌گويند و متأسفانه انگار به گوش هيچ صاحب‌منصبي نمي‌رسد. چرا وزارت اقتصاد آمار مي‌دهد كه سالانه هزاران ميليارد ريال فرار مالياتي داريم و ثروتمندترين اقشار جامعه مرتكب فرار مالياتي مي‌شوند، اما حقوق‌بگيران، قبل از دريافت مختصر حقوقشان بايد ماليات را بپردازند. در آن سو، وقتي اتفاق هولناكي مي‌افتد كه دودي عظيم بر مي‌خيزد، درست مثل تغيير ناگهاني بهاي دلار از 1000 به 3000 تومان، همه دودش يكجا به چشم مظلوم‌ترين اقشار جامعه مي‌رود و كبابش يكجا در سفره همان گروه اول!

تا كي در بايد بر اين پاشنه بگردد؟ صادقانه بگوييد، شماكه حداقل دستمزد 30 روز يك حقوق بگير را 480 هزار تومان تعيين مي‌كنيد، خودتان با اين پول 3 روز زنده‌ مي‌مانيد؟شنبه بیست و هشتم دی 1392-22:36 |   | مسعود بوجاری | گروه  |لینک به نوشته